cbse results

Yurt Dışı Marka Tescil Hizmeti

Yurt Dışı Marka Tescili

Ülkemizde yapılmış marka tescil başvuruları ve marka tescilleri yalnızca Türkiye’ de markanızın korunmasını sağlamaktadır. Eğer ki marka sahipleri uluslararası pazara çıkmak, yurt dışında bayilik vermek isterlerse, ihracat, fuar katılımı da dahil yurt dışında gösterecekleri her türlü ticari faaliyet için kendilerine ait markalarını ticari faaliyet gösterecekleri ülke ya da ülkelerde tescil ettirmeleri gerekmektedir. Marka tescil izmir firması olarak; yurt dışında faaliyet gösterecek markaların diğer ülkelerde tescil işlemi 4 farklı yöntemle yapılabileceğini açıklamadan önce Marka Vekilimiz Necati Oktay SAKARYA'nın bu konudaki bilgilendirme videosuna göz atalım.

Yurt Dışı Marka Tescili Hakkında

  1. Madrid Protokolü Kapsamında Marka Tescili: Avrupa Birliği’ ne üye ülkelerin yanı sıra birçok ülkende yapılan bir başvuru ile tescil ettirilen marka koruma altına alınır. Türkiye’ de 1999 yılında Madrid Protokolü’ ne üye olmuştur. Marka tescili isteğe bağlı olarak Madrid Protokolü’ ne üye bütün ülkeleri veya bazılarını kapsayabilir. İsviçre Cenevre’ de bulunan WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü)  yurt dışı marka tescil işlemleri için yetkili kurumdur. Tek bir başvuru ile Madrid Protokolü’ e üye ülkelerde marka tescil işlemlerinin yürütülmesi açısından avantajlıdır. Markanın Türkiye’ de tescil ettirilmesi ya da tescil başvurusunun olması uluslararası marka tescili için zorunludur.
  2. Topluluk Marka Tescil Sistemi: Avrupa Birliği’ ne bağlı ülkelerin üye olduğu tek bir başvuru ile markanın bu ülkelerde koruma altına alındığı sistemdir. OHIM-Office For Harmonization In The Internal Market Avrupa topluluğu marka tescil başvurusu için yetkili kurumdur ve İspanya’ da bulunur. Türkiye’ deki marka sahipleri de Paris Sözleşmesi kapsamında Topluluk Marka Tescili Sistemi ile markalarını tek bir başvuru ile tescil ettirip bu ülkelerde koruma altına alabilirler.

OHIM’ e yapılan başvurudan sonra inceleme yapılır ve ülkelerden ayrı ayrı alınan inceleme raporları başvuru sahibini bilgilendirmek veya olası bir itirazların tespiti için başvuru sahibine ulaştırılır. Türkiye’ de yapılacak marka tescili, marka başvurusu olmadan da yürütülecek bir sistemdir.

  1. Ulusal Marka Tescili: Ulusal Marka tescil işlemleri Avrupa Topluluğu Tescil Sistemi ve Topluluk Marka Tescil Sitemine dahil olmayan ülkelerde tek tek yürütülür. Bu ülkelere tek tek başvuru yapılarak markanızın korunması sağlanır. Başvuruda bulunulacak her ülkenin başvuruda uyguladığı prosedür birbirinden farklıdır. Bu ülkelerde işlemler ülkeler arası karşılıklılık ilkesine göre yapılır. Marka Tescil başvuruları ve tescil işlemleri her ülkeye göre yürütülecek iş ve işlemlerden dolayı farklılık gösterebilmektedir. Tescile konu olan hizmet veya malın niteliğine hizmet sınıfının çeşitliliği açısından marka tescil işlemlerinin maliyeti artabilir.

Marka tescil belgesinin alınması marka başvurusunun ardından 2 ila 4 yıl içerisinde olabilir.

  1. Bölgesel Marka Tescil Sistemi: Birkaç ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bu ülkelerde geçerli olan bölgesel nitelikli bir marka tescil sistemidir.  

OAPI
Benin, Burkina-Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo,, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo ülkelerinin dahil olduğu ‘’Afrika Fikri Haklar Örgütü’’ üyesi Afrika  ülkelerinde tek bir başvuru ile bölgesel koruma sağlayan bir marka tescil sistemidir.

BENELUX
Hollanda, Belçika, Lüksemburg ülkelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir bölgesel marka teşci sistemidir. Yapılan tek başvuru bu ülkelerde markanın korunmasını sağlar.

Yurt dışında markanın tescil ettirilme süreci uzun süreli bir çalışmayı gerektirmekte ve bu sürecin nasıl yönetildiği marka tescili işlemlerinin sonuçlarına direk etkilemektedir. Verilen vekillik ve danışmanlık hizmeti tescil ettirilmek istenen markanın başvuru belgelerinin resmi kurumlarca incelenmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası uygunsuz/ ret kararları gibi ihtimallerin en aza indirilmesi açısından çok önemlidir. Yapılan yönlendirmeler ve alınan tedbirlerle hem maddi açıdan ve hem zaman açısından tasarruf sağlar.

Yurt dışında yapılacak olan marka tescil başvurundan önce markanın uygunluğunun araştırılması, tescilin olup olmayacağı konusunda ön araştırma yapılması ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları önceden engellemek anlamında önemlidir. Fakat tek başına yeterli değildir. Yapılacak başvuru için ülkelerin uyguladığı prosedürleri iyi bilmek, ülkelerin yasaları konusunda bilgi sahibi olmak ortaya çıkabilecek olumsuz durumları engellemek, zaman kaybının ve maddi kaybın önüne geçme konusunda çok önemlidir.

Yurt içi ve yurt dışı marka tescil işlemlerinde bizimle iletişime geçerek sürecin doğru yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmeti alabilir, ofisimizi ziyaret ederek süreç ile ilgili alanında uzman danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Yurt dışı marka tescili marka değerinizi yasal yollardan koruyacak yapacağını yurt dışı ticarette markanızı ve sizi koruma altına alacaktır. Markanızın yurt dışında korunmasını istiyorsanız mutlaka marka tescil işlemini yaptırmanız gerekir. Yurt dışı marka tescili işlemleriniz için alanında uzman ve tecrübeli kadromuzla süreci doğru yönetmek için her zaman hizmetinizdeyiz.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar