cbse results

Marka ve Patent Vekili Farkları Nelerdir

Marka ve Patent Vekili Nedir, Farkları Nelerdir

Türk Patent Ve Marka Kurumu huzurunda başvuru sahipleri adına (patent, icat, yararlı model, tasarım, logo, hizmet markası, ticaret markası, coğrafi işaret, geleneksel ürünler için isimler konularında) işlem yapma yetkisinde olan ve kullanımdan doğan hakların korunması için vekillik ve danışmanlık yapılan ve uzmanlık gerektiren bir meslek marka ve patent vekilliği olarak tanımlanır.

Patent ve marka vekilli olmak için dört yıllık fakülte mezunu olmak ve Türk Patent Ve Marka Kurumu’nun iki senede bir açtığı iki aşamalı sınavları geçmek ve Türk Patent Ve Marka Kurumu vekil sicilinde kayıtlı olmak gereklidir.

PATENT VE VEKİLLİK SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR VE SINAV NE ZAMAN APILMAKTADIR?

  • TC vatandaşı olmak,
  • En az dört yıllık üniversite mezunu olmak veya dört yıllık üniversitelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olmak,
  • Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan mahkûmiyeti olmamak,
  • Türkiye’ de ikamet etmek,
  • Sicile kayıtlı olmak gereklidir.

Yeterlilik sınavı iki yılda bir iki aşamalı olarak uygulanmaktadır. Genel yeterlilik ve mesleki yeterlilik olarak uygulanır. Birinci aşama ‘’Genel Yeterlilik’’ sınavı olarak uygulanır ve genellikle tek yıllarda yılın ekim veya kasım ayında yapılır. İkinci aşamada ise Mesleki Yeterlilik’’ sınavı yapılır ve çift yıllarda yılın ocak veya şubat ayında uygulanır.

Sınavlar için sicil kayıt ve sınav işlemleri ile ilgili bilgiler kurumun internet sitesinde yer almaktadır.

Peki, marka ve patent vekillerinin görevleri nelerdir?

Gerçek veya tüzel kişilerin ortaya koydukları hizmet veya ürünler (marka, patent, tasarım, faydalı buluş, hizmet ve ticaret markası veya geleneksel ürün adları) için kullanımdan doğan hakları yasal olarak da kullanmak isteyen ürün ya da hizmet sahipleri Türkiye’ de yetkili kurum olan Türk Patent Ve Marka Kurumu’ na kendileri başvuru yaparak ürün ya da hizmetlerini tescil ettirip markalarını koruma altına alabilirler. Aynı zamanda hak kaybına uğramamak ya da sürecin doğru ve düzgün bir şekilde hızlıca tamamlanması için kendilerine vekil tayin edebilirler.

Patent vekilleri başvuru sahiplerinin faydalı buluş, patent, tasarım gibi konularındaki işlemlerle ilgili Türk Patent Ve Marka Kurumu nezdinde danışmanlık yapma, temsil etme, endüstriyel hakların korunması için gerekli olan işlemleri yürütme yetkisine sahip olan kişiler.

Marka vekilleri ise başvuru sahiplerinin marka, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün isimleri konularındaki işlemlerle ilgili Türk Patent Ve Marka Kurumu nezdinde danışmanlık yapmak, temsil etmek için gerekli olan işlemleri yürütme yetkisine sahip olan kişiler.

Ayrıca vekiller, Türk Patent Ve Marka Kurumu nezdinde ilgili kişilerin haklarının elde edilmesi elde edilen hakların kullanılması, korunması ve bu konularla ilgili olan iş ve işlemlerin yürütülmesi ile yükümlü kişilerdir.
İkameti Türkiye’de olan başvuru sahiplerinin kendilerine vekil belirleme zorunluluğu yoktur. Yani marka ve patent işlemlerini kendileri yürütebilirler. Ancak Türk Patent Ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunacak yabancıların Paris Sözleşmesi gereği vekil belirleme zorunlulukları bulunmaktadır.

Sicile kayıtlı marka ve patent vekilleri Türk Patent Ve Marka Kurumu huzurunda her türlü işlemi yapabilir gibi bir yargı yanlış bir yargıdır. Marka vekilliği ve patent vekilliği birbirinden farklı iki farklı vekilliktir. Marka siciline kayıtlı vekiller marka tescili ile ilgili işlemlerini, patent siciline kayıtlı vekiller ise patent işlemlerini yürütürler. Tasarım vekilliğin işlemleri için ise marka ve patent vekili siciline sahip vekiller yapabilmektedir.

 

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar