cbse results

Marka İtiraz İşlemleri

Marka İtiraz İşlemleri

Marka Nedir?

Marka tescil hakkında bilgi edinebilmek için öncelikle  temelde  marka  hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.  Marka denilen şey;  bir  insanın veya teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetlerini; bir başka insanın ya da teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan değerdir. Marka değeri; kişi adları, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzeri  şekilde  ifade edilebilen, basılıp  çoğaltılabilen her türlü işaret, şekildir. Marka tescili ise bu markanın gerçek veya tüzel kişinin adına tescillenmesidir.

Marka İtiraza Karşı Görüş Konusunda Marka Vekilimizin Görüşü

Marka tescili, marka tescil hizmeti veren kuruluşlar tarafından yapılmakla birlikte kişiler bireysel olarak da tescil için TPE ‘ye başvurabilmektedir. Ancak tescil süreci süreci genellikle en erken dört ayda tamamlandığı için marka ile ilgili itiraz gelirse bireyler mutlaka profesyonel bir yardıma ihtiyaç duymaktadır.  Marka tescil sürecini  kısaca inceleyecek olursak; başvuru aşamasından sonra marka tescili için başvuran kişi ya da tüzel kişilik adına başvurulan gün, saat, dakika olarak kaydedilir başvuru. Yani başvuru yapıldıktan sonra kişinin, aynı marka ismiyle başvuran bir başka kişiye karşı önceliği olur. Başvuru TPE tarafından incelenir ve yayına çıkar itiraz süreci üç aylık dönemi kapsar. Tescil süreci itiraz gelmezse hemen tamamlanır üç ay sonunda ancak itirazların gelişi ve TPE’nin tekrar karar vermesinden sonra süreç  şekillenir.

Kimler Marka Tescili yaptırabilir?

Marka tescili konusunda herhangi bir sınır yoktur. Ülkemizde marka hizmetini TPE vermektedir. Türk Patent Enstitüsü gelen marka tescil başvurularını değerlendirir.Hali hazırda benzer bir isim,sembol,şekil,ürün vs. yok ise o ürünün marka tescilini yapar. Ayrıca kurum müracaatları yaparken, sizin kim olduğunuzla ilgilenmez. Yani marka tescilini, şahıs yapabilir ya da tüzel bir kişilik olan işletme yapabilir. Müracaat esnasında T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik taşımanız gerekir.şirketler de ise vergi no üzerine marka tescili gerçekleştirilir.

Marka İtiraz İşlemleri

Başvuru Nasıl Yapılır, Başvuru için neler gerekir?Başvuru için herhangi bir ön koşul gerekmez. Kişi olarak isim soy isim, üretici olarak ürettiğiniz ürünü yansıtan bir değer  ya da herhangi bir sınıfta herhangi bir ismi hiç kullanmasanız da tescil ettirmek için başvurabilirsiniz.

Marka tescil aşaması, başvuru süresiyle başlayan bir süreç olup Türk Patent Enstitüsü’nün tarafına yapılan isteği değerlendirerek, sonuçlandırmasıyla son bulur. Bu süreç her marka tescili için aynı süreyi kapsamaktadır. Patent tasarım, patent tescili, tasarım, tasarım tescili de yine aynı süreçleri kapsar. Bir tasarımın da tescil edilmesi çok önemlidir. Çünkü tasarım kişiye özgü bir ‘’yapı’’ olup başka kimsede olmayan bir üründür. Bu da doğal olarak kişiye bu tasarımı kullanma hakkı verir. Ancak tasarım farklı kişiler tarafından ya da farklı amaçlarla kullanılabilir. Başvuru yapılan tarih esas alınarak tescil ettirmek istediğiniz değer o andan itibaren korumaya alınır. Eğer olumlu bir karar çıkarsa enstitüden bültende yayımlanır. Daha sonra ise marka tescilinde ikinci aşama olan askı süresidir. Üç aylık süreci kapsayan bu dönem markaya herhangi birinden itiraz gelirse diye bırakılmıştır. Kişiler bu üç aylık sürede tescilini aldıkları markaya benzer bir marka var mı eğer var ise nasıl bir hukuki koruma sağlanır bununla ilgili olarak enstitütüye itiraz ederler.

İtiraz gelirse süreç farklı işlemeye devam ederken bu üç ay sonunda itiraz gelmez ise marka tescili sağlanır. İtiraz edilirse markaya kim tarafından ve neden olduğuna bakılarak itiraz edilen kişi tarafından karşı bir görüş yazılır. Bu karşı görüş kişinin marka değerini savunmaya ve haksız bir itiraz olduğunu kanıtlamaya yöneliktir. Enstitü bu görüşleri de dikkate alarak yeniden değerlendirir ve sonuçlandırır.

Marka tescil aşamasının üçüncü aşaması ise belge noksanlarının tamamlanması aşamasıdır. Olumlu sonuçlanan marka tescili kişiye ya da vekiline bildirilir. Eğer markayı almak istiyorsa kişi tescil hizmeti karşılığında bir hizmet bedeli yatırır ve marka tescili tamamlanır.

1-Marka Bülteninde Yayınlanan Markalara İtiraz

Türk Patent Enstitüsü ‘ nün her ay Resmi Marka Bülteninde yayınlanan marka başvurularına , marka sahipleri daha önce tescilli markalarına benzediği, eskiye dayalı kullanımları ve buna benzer marka üzerindeki hakları gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.Tescilli Marka korumasının en önemli kısmını teşkil eden bültende yayınlanan markalara itiraz edilebilmesi için öncelikle bu başvurunun tespit edilebilmesi gerekmektedir.

Marka bültenlerinin marka sahipleri tarafından takip edilmesi ve benzer markaların tespit edilmesi çok zor olacağından, marka sahiplerinin vekil bir firmadan öncelikle Marka İzleme Hizmeti almasında fayda vardır.

Marka İtiraz Hizmet İçeriği

  • Türk Patent Enstitüsü Başkanlığınca Resmi Marka Bülteninde yayınlanan benzer markaya, tescilli marka sahipleri adına süresi içinde itiraz edilmesi işlemidir.
  • İtiraz içeriğinin şeklen ve hukuken tertibi ve hazırlanması vekile aittir.
  • Yapılacak itirazı destekleyici bulgu, veri ve kanıtların temini müvekkile ait olmakla birlikte bunların destekleyici unsur olarak kullanılıp kullanılamayacağına vekil karar verir.
  • Yapılacak itirazı destekleyici bilgi ve kanıtlar gizli kalır ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.
  • İtiraza taraf olan marka başvuru sahibi şirketimiz müvekkili olması durumunda itirazın yapılması ile ilgili yükümlülük kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda itiraz hizmet sözleşmesi yapılmamaktadır.
  • Ücretlendirme İtiraz için TPE’ ye yatırılan Bültende yayınlanan marka başvurusuna itiraz harcının yanında, itiraz vekillik ücretini kapsar.

2-Enstitü Kararlarına İtiraz

Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki inceleme sonucu verilen red veya kısmi red kararlarına karşı bu kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir. Bu itirazın yapılabilmesi için haklı bir gerekçe bulunması gerekmektedir.

Eğer EGEMARK müvekkili değilseniz; öncelikle vekil olarak bizi atamanız gerekmektedir. Vekil atama işlemi ücretsizdir. Gerekli evraklar bizim tarafımızdan hazırlanır.

Ücretlendirme Türk Patent Enstitüsü Kararlarına İtiraz Harç Ücreti ve vekillik ücretini içerir.

EGEMARK MÜŞTERİSİ İSENİZ

Tescil işlemlerini bizim yürüttüğümüz markalarla ilgili olarak verilen red veya kısmi red kararları ile ilgili haklı gerekçemiz bulunduğu durumlarda, müvekkillerimizin haklarını korumak için gerekli itirazlar işlemlerini vekillik ücreti almadan yapmaktayız.

Siz yıllar içinde bir isim haline getirdiğiniz büyüttüğünüz iş yerinizin aynı isimle başka biri tarafından çalıştırıldığını görünce ne yapardınız? İşte marka değerinin korunması burada ortaya çıkmaktadır. Bu hem yasal olarak sizin hakkınızın gasp edilmesi hem de emeğinizin bir başka kişi tarafından sömürülmesidir. Çünkü örneğin bir marketi ele alırsak yıllarca sizden mal alan, sizi tanıyan seven, mallarınızın kalitesine alışkın olan insanlar aynı isimle farklı bir yeri de sizin çalıştırdığınızı düşünebilir.

Ancak buradan aldıkları mallar bozuk çıkarsa ya da satıcı ile bir problem yaşarsa müşteri ,bu sizin ticari kazancınıza marka değerinize zarar verecektir. Karşıdaki kişi sadece tabelada yazan yazıya güvenerek her zaman güvendiği yerden alışveriş yaptığını zannederek o markete girmiştir .İşte bu ve bunun gibi birçok örnek aslında marka değerinizi tescillendirerek korumanızın önemini anlatmaktadır.

Marka başvurusu yapmak için Türk Patent Enstitüsüne harç yatırmak gerekir. Egemark marka tescili,  başvuru yaparken de size en uygun fiyatları sunmaktadır.  İtirazlar konusunda ise; egemark müşterisi iseniz sadece Türk Patent Enstitüsü itiraz harç ücreti müvekkillerimiz tarafından karşılanmaktadır. Ekstra Vekillik Ücreti alınmaz.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar