cbse results

Marka Yenileme İşlemleri

Marka Yenileme İşlemleri

Marka değeri, şekil, isim soy isim, coğrafi bir işaret ya da herhangi bir geometrik şekil olarak kullanılabilen bir değerdir. Markanın tescil işlemi de bu değerlerin kişinin ya da bu sahip bir şirket ise şirketin üzerine tescillenmesi ile olur.

Marka tescil sürecinden bahsetmek gerekirse ; bu süreç marka değeri olarak belirlenen şeyin tescile müsait olup olmadığına bakılarak başlar. Tescile müsait ise marka, tescil işlemleri için Türk Patent Enstitüsüne başvurulur. Marka araştırılması tescil sürecinin ilk aşamasıdır. Markanın tescile müsait olmadığı zamanlarda alternatif bir başvuru yapılması önerilir. Uzaman danışmanlarımızdan marka tescil süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tescil için başvuru yapıldıktan sonra marka değerlendirme süreci başlar. Her marka 3 aylık dönem boyunca askı süresi olarak da bilinen yayına çıkma sürecine girer. Bu süreç markaların benzer markalar karşısında hukuki olarak korunması için tanınmış resmi bir süredir.  3 aylık dönemde benzerlik konusunda tespiti yapılan markalara itiraz gelmektedir. itiraz süreci ise şu şekilde işlemektedir; itiraz gelen markalar bu itiraza karşı bir görüş bildirme hakkına sahiptir. Karşı görüş yazılan markalar Türk patent Enstitüsü ‘nün değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilerek benzerliğin haklı ya da haksız olduğuna karar verilir. Eğer bu karar yerinde bir karar değilse, tekrar bu karara karşı bir dilekçe ile itiraz edilir. Enstitü değerlendirme kurulunun verdiği yeniden değerlendirme kararı nihai bir karardır. Bu karara itiraz edilemez.

Eğer markaya itiraz gelmez ise süreç 3 aylık yayın süresinin bitiminden sonra marka tescil işlemi tamamlanmaktadır.
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sınırsız sayıda yenilenebilir .Tasarım tescili ve marka tescili birbirinden farklı kavramlardır.

Türk Patent  Enstitüsü

Ülkemizde marka tescili, tescil hizmetleri, marka patent işlemleri Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Bu enstitü  24 Haziran 1994’te,Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Bu kurumun kurulması ülkemizde sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü  Türkiye teknoloji, ticaret ve sanayi alanında gelişmeye çok açık sürekli büyüyen bir ülke konumundadır ve marka tescili, patent  işlemlerinin düzene konulması ülkemiz için önemli bir adım olmuştur. Patent Enstitüsünün ülkemizde marka tescili, patent verme işlemleri, marka tescil yenileme hizmeti için aldığı hizmet bedelleri farklıdır.

Patent Nedir?

Patent ise bir çeşit şahsi mülk olarak bilinir. Satılabilir, ipotek edilebilir ve miras olarak birine kalabilir. Patent tescili ise şu şekilde olmaktadır. Patent sahibi kişi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir.  Dilediği kimselere buluşunun imal, kullanım veya satış haklarından herhangi birini devredebilir. Patentli ve tescilli olan bir markanın  değerinden,  tescil veya patent sahibinden izinsiz olarak faydalanmaya kalkışanlar mahkeme kararıyla tazminat ödemek zorunda kalırlar. Buluşların kalitesine, çeşitlerine göre patent süreleri farklı olabilir. Birçok ülkede ise bu süre marka tescil süresinden farklı olarak 16-20 yıl arasında değişir. 

Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştırması yaptırmasıdır. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni bir şeyler ekliyorsa veya onlardan büyük farklarla ayrılıyorsa bu patent başvurusunun kabul edilme olasılığını artacaktır.

Egemark Patent Tescili konusunda da uzman danışmanlarla çalışmaktadır. Patent tescili konusunda da dilediğiniz zaman ofisimize gelerek dilediğiniz zaman ise telefonla iletişim kurarark bize ulaşabilirsiniz.

Tescil süreci tamamlandıktan sonra ise 10 yıllık dönem başlar. Bu marka yenileme dönemi koruma süresi biten markalar içindir.
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.

Tescil süresi kaç yıl olur, bize ne fayda sağlar diyorsak eğer bu bölümü okumakta fayda var. Marka tescilinde, tescil edilen markayı  10 (on) yıl boyunca  tescili üzerine yapılmış gerçek bir kişi veya tüzel kişi kullanır .Bu durum ülkemizde hukuki bir süreç olup hangi kişinin üzerine tescilliyse, marka artık o kişiye aittir. Her türlü kullanım hakkı saklıdır. Tescilli marka kişiye marka değerini koruma hakkı verir. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenilen şekilde yenilenebilir.

Eğer tescilli marka, yenilenme talebinde bulunulmamış ise altı ay boyunca durur, altı ayın sonunda koruma süresi biter ve artık diğer kişi ya da kurumların markayı tesciline açık hale gelir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Ancak bu marka tescili, marka ve tüm patent işlemlerini ülkemizde yürüten kurum olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından ekstra bir ücret alınarak yapılır. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık ek süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Tasarımların tescilinde ise koruma süresi 5 yıl olup, yenileme beş yıllık dönem  sonucunda  yapılmaktadır.

Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı ancak genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki markanın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerilen bir yol değildir.
Markalaşma günümüzde önemi daha da çok anlaşılan bir durumdur. Çünkü gelişen ticarete hayatına uyum sağlamak, üretim yaptığın ve sattığın ürünlerin kendinin olduğunu kanıtlamak bunu diğer kişilere karşı korumak ticaretle uğraşan insanlar için çok önemlidir.  Kimse tescilli marka üzerinde hak iddia edemez. Marka, üreticilere markanın taklitlere karşı yasal olarak korunması, mal-tüketici arasındaki iletişimde etkinlik sağlanması konularında yardımcı olurken tüketiciye ise prestij sağlar. Aynı zamanda koruma, satış garantileri, bakım olanakları gibi konularda faydalı olur.

Marka, çoğu zaman tüketici için malın bir çeşit sigortası bir bakıma malın güvencesidir. Patent marka ,patent tescili,tasarım tescili hizmetlerde de durum farklı değildir.

Egemark 13 yıllık bir geçmişiyle marka tescili, patent tescil ve tasarım konularında  uzman marka danışmanlarıyla size hizmet vermek için çalışmaktadır. Markanızı emanet edeceğiniz kurumun deneyimli olması size birçok anlamda fayda sağlar. Hangi markanın tescil konusunda sorun yaşamadan yayın süresini  tamamlayacağı yılların birikimi ile daha kolay tahmin edilebilmektedir.

Marka isim araştırılması titizlikle yapılması gereken tescilin en önemli basamağıdır. Bu nedenle markanızı deneyimli kişilerin eline bırakmak sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Patent tescili, marka tescili ya da marka yenileme konularında uzman danışmanlarımızdan yardım alarak kendinize en uygun markayı tescil ettirebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak bize ulaşabilir, en doğru şekilde bilgi alabilirsiniz.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar