cbse results

Marka Devir İşlemleri

Marka Devir İşlemleri

Marka Devri

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.

Devir sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte marka hakkı devredenin malvarlığından çıkarak devralanın malvarlığına geçer.
Devir işlemi hukuki olarak marka başvurusuna da uygulanabilir, ancak tavsiye edilmez. Tescil sürecinde ki herhangi bir olumsuz karar durumunda yeni mülkiyet sahibi hak kaybına uğrayabilir.

Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Yani işletmesini devreden bir kişi veya kuruluşun ayrıca marka devir işlemlerini yapması gerekmemektedir.

Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.

Marka tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni marka tescil belgesi ve marka tescil numarası verilir.

Marka Devir Hizmet İçeriği

  1. Devir edilecek marka/başvuru üzerinde haciz, rehin olup olmadığının tespiti. Hükümsüzlük durumunun irdelenmesi, başka aynı veya benzer tescilli marka olup olmadığının araştırılması
  2. Marka devir sözleşmesinin taslak olarak hazırlanması, Noterde devir işlemi aşamasında kılavuzluk yapılması
  3. Devir işleminin yeni hak sahibi adına Türk Patent Enstitüsü (TPE) siciline kayıt işlemlerinin yapılması

Markalar ilk tescil edilen kişi ya da kurum üzerinde 10 yılık koruma süresinin sonuna kadar kalacak diye bir kural yoktur. Ülkemizde ‘’KHK’nin 16/1. maddesi gereğince marka, temsil ettiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.’’ şeklinde bir hüküm geçmektedir. Yani sahip olduğunuz markayı birine devredebilir ya da birinden marka devir alabilirsiniz.

Marka devir işlemi markanın koruma kapsamında bulunan tüm sınıfların tamamı şeklinde ya da bazıları dışarda bırakılarak devredilebilir. Birkaç sınıfta tescil edilmişse bazı sınıfları bu devir işlemin dışında tutarak kısmı devir yapılabilir. Bu durumda hem markayı devralan hem de devreden kişi markayı farklı mal ve hizmet sınıflarında kullanabilir. Ancak devredilen sınıfta üretilen mal ve hizmetler ile kalan sınıftaki mal ve hizmetler birbirine karışacak kadar yakın ise markayı devir alan kişi bu sınıfları kısıtlayarak kullanmayı kabul etmezse Türk Patent Enstitüsü  devir işlemini reddetmektedir. Çünkü kanunlarımızda da açıkça belirtildiği üzere  aynı sınıfta türde bulunup halkı yanılgıya düşüren aynı tabir edilen işaret, desenler farklı kişiler üzerine tescillenemez.

Marka devir sözleşmeleri genellikle bir satım sözleşmesi şeklinde olmaktadır. Her satım sözleşmesinde belirli bir  devir ücreti vardır. Bu bedelin belirlenmesinde taraflar kendi aralarında genellikle anlaşırlar.  Bu noktada  önemli olan bu bedelin hesaplanabilir bir bedel olmasıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise markanın devrine ilişkin bu sözleşmenin yazılı olarak yapılmasıdır. Bu sözleşmenin yazılı olması bir zorunluluk olup, geçerlilik şartı olarak bilinir. Yani sözlü olarak birine markayı devir ettiğinizi söylemeniz ya da belli bir tarihten itibaren marka üzerindeki haklarınızdan vazgeçtiğinizi belirtmeniz bir işe yaramaz. Marka devir sözleşmesi yazılı şekil şartına bağlı olarak yapılmalıdır. Ayrıca noterden onaylı olmalıdır bu yazılı sözleşme.

Markayı devralan kişi devraldığı markayı tek başına da devralabilir ya da bir işletmeyle birlikte de devralabilir. Bu tamamen kişilerin tercihine kalmıştır. Yani bir işletmeniz var ise sadece bunu devretmek istiyorsanız markadan ayrı olarak devredebilirsiniz. Marka ticari işletmenin devriyle birlikte devralanın malvarlığına geçer. Fakat bu durum mutlaka devir işleminde belirtilmelidir. Aksi taktirde markanın devredildiği kabul edilir.yani ayrı olarak devretmek istiyorsanız mutlaka bunu sözleşmede belirtmelisiniz.

Bir markanın koruma süresi 10 yıldır. Bu süre boyunca marka kişinin malı olmakta ondan izinsiz herhangi bir kullanımı olmamaktadır. Markanın on yıllık koruma süresi, devirle birlikte yeniden işlemeye başlamaz. Kalan süre devam eder. Örneğin markanızı 3 yıl kullandınız daha sonra birine devrederseniz bu markayı süre geri kalan 7 yıllık dönem boyunca devam eder.Bu sebeple markayı yeni devralan taraf mutlaka markanın tescil tarihini kontrol etmeli ve gerekiyorsa markayı derhal yenilemelidir. Devir süresi kaçırılırsa eğer Türk Patent Enstitüsü 6 ay ek süre tanır kişilere. Koruma süresi(10 yıl) bittikten sonraki 6 ay boyunca kişi yenileme işlemini gerçekleştirebilir. Eğer bu sürede gerçekleştirmez se marka üzerinde ki hakları tamamen son bulur. Eğer tescilli marka, yenilenme talebinde bulunulmamışsa  altı ay boyunca durur, altı ayın sonunda koruma süresi biter ve artık diğer kişi ya da kurumların markayı tesciline açık hale gelir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Ancak bu marka tescili, marka ve tüm patent işlemlerini ülkemizde yürüten kurum olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından ekstra bir ücret alınarak yapılır. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır.

Marka ile ilgili işlemler yapmak isterseniz, markanızın araştırılmasının, markanız ile ilgili bilgi almak isterseniz, marka hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz, marka patenti ya da markanın tasarımı hakkında bilgi almak, patentlerin, patent marka işlemlerinin nasıl olduğunu öğrenmek isterseniz, Bayraklı da yer alan ofisimize gelerek  tescil hizmetleri, tescilleri markanın korunması hakkında bilgi alabilirsiniz. Egemark marka tescil ofisimiz de markaya dair aradığınız herşeyi bulacaksınız.

Marka tescil aşamasını kısaca özetlemek gerekirse; başvuru süresiyle başlayan bir süreç olup Türk Patent Enstitüsü’nün tarafına yapılan isteği değerlendirerek, sonuçlandırmasıyla son bulur. Bu süreç her marka tescili için aynı süreyi kapsamaktadır. 3ay boyunca marka yayında kalmaktadır. Bu süre benzer markaların tespitinin yapılması ve enstitüye bildirilmesi içindir. Benzer markalar tespit edilir ve benzeyen marka kendisine benzeyene itiraz ederse o marka yayından kaldırılarak tescil süreci son bulmaktadır.  Başvuru yapılan tarih esas alınarak tescil ettirmek istediğiniz değer o andan itibaren korumaya alınır. Eğer olumlu bir karar çıkarsa enstitüden bültende yayımlanır. Daha sonra ise marka tescilinde ikinci aşama olan askı süresidir. İtiraz gelirse süreç farklı işlemeye devam ederken bu üç ay sonunda itiraz gelmez ise marka tescili sağlanır.

Peki bu itiraz süresinde tescil süreci nasıl gelişir ? İtiraz gelirse süreç farklı işlemeye devam ederken bu üç ay sonunda itiraz gelmez ise marka tescili sağlanır. İtiraz edilirse markaya itiraz eden tarafa karşı bir görüş yazılarak görüş bildirilir. Eğer olumlu bir sonuç çıkmaz ise tekrardan yeniden itiraz inceleme kurulunun görüşünü almak üzere bir daha dilekçe yazılır. Bu karar markanın tescil sürecini nihayetlendiren kesin bir karardır. Enstitü itirazı değerlendirerek markayı gerekli gördüğü sınıflarda tescilden çıkarabilir. Buna kısmi red denir. Tam red ise markanın hiçbir sınıfta tescil edilmemesidir. Bu tabiki marka sahibi açısından her durumda kötü bir durumdur. 

Egemark Marka Tescil Ofisi ailesi olarak  amacımız size en iyi şekilde hizmet vermektir. Uzman danışmanlarımızdan bilgi almak için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar