cbse results

Marka Lisans İşlemleri

Marka Lisans İşlemleri

Marka Lisans İşlemi

Marka tescil dediğimiz şey, işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırt etme fonksiyonuna sahip her türlü sözcük, şekil, harf veya sayıdan oluşan işaretlere verilen ad olarak açıklanabilir. Peki kimler marka tescil edilmesi için başvuru yapabilir? Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Herkes markasını tescil ettirmek üzere Türk Patent Enstitüsüne başvurabilir. Marka olarak belirlenen şey yani değer ise bir isim soy isim de olabilir. Kesinlikle ticareti yapılan bir mal ve ya hizmetle aynı olacak diye bir şart yoktur. Ticari unvan ile marka farklı olabilir. Aynı da olabilir. Ülkemizde hukuki süreç bunu belirten herhangi bir kısıtlama yoktur.

Ülkemizde tescil hizmetleri Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmektedir. Başvuru için herhangi bir ön koşul gerekmez. Kişi olarak isim soy isim, üretici olarak ürettiğiniz ürünü yansıtan bir değer ya da herhangi bir sınıfta herhangi bir ismi hiç kullanmasanız da tescil ettirmek için başvurabilirsiniz.

Marka tescil işlemi için başvurmadan önce marka değerinin sorgulanması gerekir. Marka isminin belirlenmesi tescil sürecinin en önemli adımını oluşturur. Marka sorgulama hizmeti ücretsiz olup eğitim ve danışmanlık kurumlarında yapılmaktadır. Dilediğiniz zaman marka tescil işlemleri için markanızın sorgulaması ve bilgi almak için Egemark’ı ziyaret edebilir ya da iletişim adreslerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Profesyonel bir yardım almadan kendinizde bu sorgulama işlemini yapabilirsiniz elbette ancak uzman kişilerden yardım almak sizin için daha anlamlı ve iyi olur. Çünkü uzman danışmanlarımız marka değerleri konusunda 13 yıllık bir tecrübeye dayanarak size marka konusunda ve hangi değerin hangi sınıfta bulunduğu konusunda sağlıklı bir şekilde bilgilendirecektir. Aynı sınıfta bulunan diğer tescilli markalarla markanızın karşılaştırılması markanın sorgulanması işlemidir. Bu işlem atarafımızdan ücretsiz olarak verilmektedir.

Eğer markanıza benzer bir değer varsa markanızın Türk Patent Enstitüsünün onayından geçmesi zor olacaktır. Markanızın yer aldığı sınıf, hizmet sektörü marka değerlerinin karşılaştırılmasında en önemli değerlendirme faktörüdür. 

Markayı tanıdıktan sonra marka lisans işlemleri hakkında bilgi verelim. Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Yani tescil hakkı sizde olan bir markayı kullanması için bir başka kişiye kiralayabilirsiniz. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Marka lisans sözleşmeleri inhisari lisans sözleşmesi ve inhisari olmayan lisans sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. Her iki sözleşmenin düzenlenmesi ve durumun Türk Patent Enstitüsü'ne tescil işlemleri Egemark  tarafından yapılmaktadır. Uzman danışmanlarımızdan bilgi almak için ofisimize gelebilir ya da iletişim adreslerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

İnhisari Lisans Nedir?

Marka sahibi hakkını açıkça belirterek saklı tutmadıkça markasını kendisi kullanamayacağı gibi, başkalarına da lisans veremez. Bu husus marka lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmiş ise bu kiralama inhisari şekli olarak tanımlanır. Yani kişi markasının bir başkası tarafından kullanılmasını sözleşmede açıkça kullanıldığını belirterek yapmalıdır.

İnhisari Olmayan Lisans Nedir?

Sözleşmede kararlaştırılmamış ise ya da marka sahibinin tescilli olan markasını kendisi kullanabileceği gibi başkalarına da lisans verebilir şeklinde bir madde yazılmış ise bu lisans şekli inhisari olmayan lisans olur.

Lisans sözleşmeleri tescilli olan markanın tüm ürün ve/veya hizmetleri için olabileceği gibi, bazı (kısmi) ürün ve/veya hizmetler içinde geçerli olabilmektedir. Bu hususun açıkça sözleşmede belirtilmesi gereklidir. Aynı devir işleminde olduğu gibi lisansı alınmak istenen mal ve hizmet için ya da sınıf için olduğu belirtilmelidir. Marka Lisans Sözleşmelerinin türleri, yapılış amacı, kaynağına, taraflarına bağlı olarak doktrinde farklı olarak isimlendirilse de genel itibarı ile lisans sözleşmeleri inhisari ve inhisari olmayan lisans sözleşmeleri olarak ayrılmaktadır. İnhisari lisans sözleşmeleri lisans alana daha geniş yetki ve imkânlar sağlamaktadır. Çünkü lisansı veren kişi hangi yıllar arasında verdiğini ve nekadar ücret karşılığında verdiğini sözleşme ile belgelemiş olup, karşıdaki kişiden ekstra herhangi bir ücret talep edememektedir.

Marka Lisans Sözleşmelerinde marka sicile yapılan tescilin açıklayıcı olan etkisi ile taraflar arasında yapılan sözleşmeyi 3. kişilere karşı ileri sürülebilir hale getirmektedir. Lisans veren yani marka sahibi, lisans vermesine rağmen markanın korunmasına ilişkin hakları ve dava açma yetkisini elinde tutmaktadır. Çünkü lisansı alan yani markanın belirli bir süreliğine kullanım hakkına sahip olan kişi kötü niyetli olup marka değerinin piyasada düşüşüne neden olabilir. Bu durum markanın asıl sahibinin hukuki olarak kişiye müdahele hakkını doğurmaktadır. Tescilli bir markanın önemi çok büyüktür. Piyasada yıllar boyunca oluşturulmuş imajın çizilmesi ekonomik olarak markanın eskimesine neden olacaktır. Kişi eğer bunu bilinçli yapıyorsa mevcut hukuk kurallarında da belirtildiği gibi duruma müdahele edilebilir.

Marka lisans sözleşmeleri günümüzün ticari ortamında çok ihtiyaç duyulan bir sözleşme türüdür. Marka  hem üreticiye hem de tüketiciye çeşitli yararlar sunmaktadır. Çünkü emeğini, üretimini ya da ismini marka haline getiren bir kişi diğer kişilere karşı mutlak koruma sağlar marka tescili. Üretici kişi markasını koruma altına alarak emeğinin çalınmasını izinsiz kullanılarak ekonomik kazanç sağlanmasını engellerken tüketiciler ise değer vererek aldıkları markanın  başkaları tarafından taklit edilerek üretilmesini engellemiş olurlar.  Kimse tescilli marka üzerinde hak iddia edemez.

Marka, üreticilere markanın taklitlere karşı yasal olarak korunması, mal-tüketici arasındaki iletişimde etkinlik sağlanması konularında yardımcı olurken tüketiciye ise prestij sağlar. Aynı zamanda koruma, satış garantileri, bakım olanakları gibi konularda faydalı olur. Marka, çoğu zaman tüketici için malın bir çeşit sigortası bir bakıma malın güvencesidir. Patent marka ,patent tescili, tasarım tescili hizmetlerde de durum farklı değildir. Bu nedenle markanın tescilli olması ve tescilli markanın kiralanması ticari hayat için çok önemli bir süreçtir.

Egemark marka tescil süreci hakkında en doğru ve güvenilir bilgileri alabileceğiniz 13 yıllık tecrübeye sahip bir danışmanlık kuruluşudur. Uzman danışmanlarımızdan markaların lisansı ve devri konusunda sağlıklı bilgiler alabilirsiniz.

Günümüz ticaret ortamında hemen hemen her ülke, ekonomik olarak büyümenin endüstrileşme olmadan gerçekleşemeyeceğini kabul eder. Yani ekonomik büyümeyi sağalayan şey ticaretin gelişmesi ile olur.  Lisans sözleşmeleri, tam da bu ayrımda ortaya çıkan çağdaş ticari yaşamda giderek artan bir önem kazanmıştır. Gelişmeyi ve büyümeyi sağlamak için teknolojiye sahip olmak da bir ülke açısından çok önemlidir.

Fikri mülkiyet lisansları, son yıllarda giderek önem kazanmış bir lisans türüdür. Ürünlerini geliştirmek için önemli para, zaman ve emek yatırımı yapmış olan Fikri Mülkiyet sahipleri yani marka sahipleri , ürünlerini tüm dünya pazarına yaymak için lisans verme haklarından sık sık yararlanırlar. Tescilli bir markanın sahibi dışında biri tarafından kullanılması zaten mümkün değildir ancak lisans sözleşmesi ile karşıdaki kişiye bu markanın belli bir süre kullanım hakkı sağlanır.  Fikri Mülkiyet sahiplerinin yani marka ya da patent sahiplerinin büyük çoğunluğu, kendi ürünlerini diğer ülkelerde üretmek, dağıtmak ve satmak imkanına sahip değiller. Özellikle gelişen ekonomi de tüm dünyaya yetişmek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, bu mülkiyet sahipleri finansal olarak kazançlarını artırmak için bu haklarını üçüncü kişilere lisans yoluyla verirler. Markanın kullanım hakkını satarlar.

Marka lisans sözleşmesinin tarafları gerçek kişiler olabilirken tüzel kişilere de bu hak satılabilir. Lisans sözleşmeli marka, patent ya da bir işletmenin müşteri çevresi üzerine yapılabilir. Sizde bu konular hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz Egemark’ı ziyaret edebilir ya da iletişim adreslerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar