cbse results

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı Marka Tescili

Türkiye’de başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar sadece Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Marka sahiplerinin ihracat, fuar katılımları, yurtdışına bayilik verme gibi nedenler ile ülke sınırları dışına çıkardıkları ürün ve hizmetlerine ait markalarını ilgili ülke veya ülkelerde tescil ettirmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Marka Tescili Konusunda Detayları Marka Vekili Necati Oktay SAKARYA Vermektedir

Diğer ülkelerde marka tescil edilmesinin dört farklı marka tescil sistemi bulunmaktadır;

  1. Uluslararası Marka Tescili (Madrid Protokolü Sistemi)
  2. Topluluk Marka Tescil Sistemi
  3. Ulusal Marka Tescili
  4. Bölgesel Marka Tescili

1. Uluslararası Marka Tescili (Madrid Protokolü Sistemi)
Uluslararası Marka Tescili, Türkiye'nin 1999 yılında Madrid Protokolü'ne üye olması ile birlikte, tek bir başvuru ile Avrupa Birliği de dahil birden fazla ülkede veya tüm ülkelerde korumaya sağlayan bir sistemdir.

Madrid Protokolü uyarınca Uluslararası Marka Tescil işlemleri için yetkili, İsviçre Cenevre'de bulunan Dünya Fikri Haklar Örgütü'dür. (WIPO - World Intellectual Property Office). Tescil, isteğe göre Madrid Protokolü’ne üye ülkelerin bazılarını veya tamamını kapsayabilir.

Uluslararası marka tescili için, Türkiye'de aynı marka için marka başvurusu veya tescil olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıntılar...

2. Topluluk Marka Tescil Sistemi
Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlayan ve ülkelerin tümünde geçerli olabilen bir sistemdir. Topluluk Marka Tescili olarak adlandırılan koruma için yetkili ofis, İspanya da bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi'dir. (OHIM-Office For Harmonization In The Internal Market)

Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu’nda korunmasını sağlayabilirler.

Başvurunun OHIM'e sunulmasından sonra, şekli şartlar açısından inceleme yapılmakta ve her üye ülkeden ayrı ayrı aldığı araştırma sonuçlarının raporunu başvuru sahibinin bilgi edinmesi ve muhtemel itirazları tespit edebilmesi için bir araştırma raporu düzenlenerek başvuru sahibi bilgilendirilmektedir. Ayrıntılar...

3. Ulusal Marka Tescili
Toplu tescil sistemlerine (Avrupa Birliği Topluluk Sistemi, WIPO) üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanabilir. Ulusal marka tescil işlemlerinde, ülkeler arasında ki karşılıklılık ilkelerine göre işlemler yürütülür. Her ülkenin ulusal başvuru prosedürü farklılık gösterir.

Marka başvuru ve tescil maliyeti ülkelere göre farklılık göstermektedir. Tescil maliyeti, ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine göre tescile konu mal veya hizmet sınıflarının birden fazla olması, başvurunun yayınına itiraz edilmesi gibi durumlarda artmaktadır.

Markanın tescili için yapılan başvuru ile tescil belgesinin alınması arasında geçen süre yaklaşık olarak 2 ila 4 yıl kadardır. Ancak bu süre bazı ülkelerde 5 yıla kadar uzayabilmektedir.

4. Bölgesel Marka Tescil Sistemi
Bölgesel Marka Tescili, birden fazla ülkenin bir araya gelmesi ile üye ülkelerde geçerli ve bölgesel nitelikli bir koruma sistemidir.

BENELUX
Belçika, Hollanda ve Lüksembourg ülkeleri BENELUX MARKA TESCİL SİSTEMİ'ni geliştirmiştir. Benelux Marka Ofisi'ne yapılan tek bir başvuru ile, koruma üç ülkeyi de kapsamaktadır.

OAPI
OAPI-Afrika Fikri Haklar Örgütü üyesi ülkelerde (Benin, Burkina-Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo,, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo) tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

Yurtdışı Marka Tescil Süreci Nasıl İşler?

Olumlu sonuçlanırsa süreç farklı işler, olumsuz sonuçlanırsa ise farklı. İtiraz gelirse süreç farklı işlemeye devam ederken bu üç ay sonunda itiraz gelmez ise marka tescili sağlanır. İtiraz edilirse markaya kim tarafından ve neden olduğuna bakılarak itiraz edilen kişi tarafından karşı bir görüş yazılır. Bu karşı görüş kişinin marka değerini savunmaya ve haksız bir itiraz olduğunu kanıtlamaya yöneliktir. Enstitü bu görüşleri de dikkate alarak yeniden değerlendirir ve sonuçlandırır.

Olumlu sonuçlanması itirazın kabul edilmemesi demektir. Yani enstitü markanıza gelen itirazı kabul etmeyerek sizin  markanızın tescil edilmesinin önünü açar. Oysa ki olumlu sonuçlanırsa ise bu marka sahibi açısından olumsuz bir durumdur. Markaya itiraz eden karşı tarafın iddiası önemli görülerek dikkate alınmış demektir. Önemli olduğu için dikkate alınan itiraz maalesef ki markanın reddine neden olabilir. Red nedeni kısmı ya da tam redde neden olabilir. Enstitü itirazı değerlendirerek markayı gerekli gördüğü sınıflarda tescilden çıkarabilir. Buna kısmi red denir. Tam red ise markanın hiçbir sınıfta tescil edilmemesidir. Bu tabiki marka sahibi açısından her durumda kötü bir durumdur. 

Yurt içi ve yurt dışı marka tescil süreci hakkında bilgi almak için ofisimizi ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçerek online hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Tescil süreci  yurt dışında markanızın hukuki yollarla korunmasını sağlayacak ve uluslar arası ticarette size koruma sağlayacaktır. Uluslar arası ticarette ürünlerinizin ve ya isim soy isiminizin korunmasını, başkaları tarafından kullanımına engel olunmasını istiyorsanız mutlaka tescil işlemlerini başlatmalısınız. Alanında uzman marka danşmanlarımız yurt içinde olduğu gibi yurt dışı marka tescilinde de sizi en doğru şekilde yönlendirecektir.


S.S.S | Gizlilik ve Şartlar