cbse results

Diğer Marka İşlemleri

Diğer Marka İşlemleri

Marka değeri günümüzde değeri artan en önemli kavramlardan biridir. Marka kavramı bir işyeri ya da ticarethane olarak tabir edilen yer için önemlidir. Çünkü ekonomik kazancını kişiler bu değer üzerinden elde etmektedir. Herhangi bir isim soy isim, değer, işaret, coğrafi işaret vs.marka kavramını oluşturur. Marka oluşturulmak  en başta marka imajı ve ismi ile ürün ve hizmetlere kimlik kazandırmak şeklinde gerçekleşir. Marka değerini oluşturmak için yapılan herşey bu değere  yönelik çabaların bütünü olarak ifade edilebilir. Marka imajı dediğimiz şey; markayı oluşturan onu topluma tanıtan insanların onu diğerlerinden ayırt etmesini sağlayacak renk, desen, şekil şeklinde oluşturulur.

Marka temelde  ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi ifade eder. Müşterinin beklediği bir dizi hizmeti ve kaliteyi akla getirir. Çünkü müşteriler alışık oldukları kaliteyi sağlamak için aynı ürünleri almayı tercih ederler. Markaya bağlılık ise , müşterilerin beklentilerini yerine getirerek, hatta daha da iyisi onları aşarak oluşturulur. Bu nedenle marka kavramı müşteri çevresi olarak da tabir edilen good will oluşturan şeydir. Güçlü bir imaj daha çok müşteri demektir. Güçlü bir marka imajının yaratılması için markanın tüketicilerin zihninde olumlu nitelikler, yararlar, şirket değerleri, kişilik ve kullanıcılar uyandırması gerekir. Bunları uyandıran marka müşteri çeker ve para kazanır, ekonomiye katkı sağlar.

Her geçen gün önemi artan ve üretici ve tüketiciler tarafından önemi  anlaşılan markalar ulusal sınırlar içinde (bazı anlaşmalar çerçevesinde uluslararası alanda örn: paris ant.) yetkili devlet kurumları nezdinde tescil ettirilerek korunmaktadırlar. Bu tescil ile marka ve sahibi arasında hukuki bir mülkiyet ilişkisi resmen kurulmuş olmaktadır. Ülkemizde marka tescil işlemleri Türk Patent Enstitü tarafından yapılmaktadır.  Bu enstitü  24 Haziran 1994’te,Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

Bu kurumun kurulması ülkemizde sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü  Türkiye teknoloji, ticaret ve sanayi alanında gelişmeye çok açık sürekli büyüyen bir ülke konumundadır ve marka tescili, patent  işlemlerinin düzene konulması ülkemiz için önemli bir adım olmuştur. Patent Enstitüsünün ülkemizde marka tescili, patent verme işlemleri, marka tescil yenileme hizmeti için aldığı hizmet bedelleri farklıdır. Sizde bu konuda bilgi almak isterseniz, markanızı tescil ettirmek isterseniz uzman danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Türk Patent Enstitüsü’nün İşleyişi

Marka başvurusunun yapılmasının ardından uzmanlar başvurusu yapılan ismin marka olup olamayacağını inceler. Bu bağlamda isim marka olabilecek yapıda olup olmadığını, diğer markalarla benzerlik taşıyıp taşımadığını araştırır. Eğer önceki başvurularla benzerlik durumu söz konusu ise Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilir. Bu durum genellikle tpe marka sorgu işleminin titizlikle yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Tpe marka için kısmi olarak veya tamamen red kararı verdiğinde, marka sahibi karara karşı haklı bir gerekçe ile itirazda bulunabilir. Fakat bu gibi durumlar maddi ve manevi zararlara sebep olur. Tüm bunlara maruz kalmamak için tpe marka sorgulama uzman bir marka vekili tarafından yapılmalıdır.

Marka başvurusunun yapılmasının ardından Türk Patent Enstitüsü uzmanları başvurusu yapılan ismin marka olup olamayacağını inceler. Bu bağlamda isim marka olabilecek yapıda olup olmadığını, diğer markalarla benzerlik taşıyıp taşımadığını araştırır. Eğer önceki başvurularla benzerlik durumu söz konusu ise TürkPatent Enstitüsü tarafından reddedilir. Bu durum genellikle tpe marka sorgulama işleminin titizlikle yapılmamasından kaynaklanmaktadır.  

Tpe marka için kısmi olarak veya tamamen red kararı verdiğinde, marka sahibi karara karşı haklı bir gerekçe ile itirazda bulunabilir. Fakat bu gibi durumlar maddi ve manevi zararlara sebep olur. Tüm bunlara maruz kalmamak için tpe marka sorgulama uzman bir marka vekili tarafından yapılmalıdır.

Tescilli markanın ya da tescil ettirilmiş bir patentin  önemi nedir? Kişiye marka değerini koruma hakkı verir. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenilen şekilde yenilenebilir. Yani bir seferlik bir şey değildir tescil istediğiniz kere 102ar yıllık dönemler halinde yenilenir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin isteği ya da vekilinin aracılığı ile yenilenir.

Eğer tescilli marka, yenilenme talebinde bulunulmamışsa  altı ay boyunca durur, altı ayın sonunda koruma süresi biter ve artık diğer kişi ya da kurumların markayı tesciline açık hale gelir. Eğer markanızın değerini kaybetmek istemiyorsanız sizde markanızı tescil ettirmelisiniz.  Ancak bu marka tescili, marka ve tüm patent işlemlerini ülkemizde yürüten kurum olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından ekstra bir ücret alınarak yapılır. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Marka başvurusu yapmak için Türk Patent Enstitüsüne harç yatırmak gerekir. Tek sınıflı ya da çok sınıflı olmasına göre bu harç ücreti değişmektedir. Egemark marka tescili, patent tescili konusunda başvuru yaparken de size en uygun fiyatları sunmaktadır. 

Marka Ne İşe Yarar?

  • Firmanın ürettiği mal ve hizmetlere kurumsal bir kimlik kazandırır. Belli bir standart getirir ürünlere.
  • Haksız rekabeti önler. Ürünlerin taklit edilmesini önler.
  • Satışlardaki istikrarı sağlayarak kalıcılığı arttırır. İnsanların alışkın olduğu kaliteyi yakalamasını sağlar.
  • Firmanın büyüme potansiyelini arttırarak yayılmasını sağlar. Marka değerinin  oluşturulması markanın büyümesini yayılmasını sağlayacaktır.
  • Rekabetin olmazsa olmazıdır. Benzerlerinden ayırır markayı. Bu yüzden tescilli olması en önemli özelliktir.
  • Tüketici haklarının korunmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır. Bu durumda yine markanın tanınma gücünü artırarak ekonomik anlamda büyümesini sağlayacaktır.

Tescilli markanın önemi bu açıdan çok önemli olmakla birlikte size yarattığınız değeri koruma fırsatı da sağlamaktadır. Sizde emeğinizin başakaları tarafından izinsiz kullanımı istemiyorsanız markanızı tescil ettirerek koruyabilirsiniz.

Egemark marka tescil konusunda alanında uzman olan ender kuruluşlardan birisidir. 13 yıllık tecrübesi ile uzman danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Marka Adres Değişikliği

Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin marka üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda marka ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Markayla ilgili tüm işlemleri; vekili olduğumuz firmaların zorda kalmaması için yakından takip etmekteyiz. Bu anlamda adres değişikliği olması gerekiyorsa bu ilgili kuruma bildirilmelidir.

Marka Ünvan Değişikliği

Marka sahibi, tescilden sonra firma unvanında olan değişiklikleri Türk Patent Enstitüsüne bildirmek
marka siciline kaydettirmek zorundadır. Sicilde yer almayan ve ilan edilmeyen bilgiler haksız rekabet kurallarına göre korunur. Bu da tescilli ürünün tam olarak korunduğunu göstermez.

Marka Birleşme

Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir. Marka da kişilerin maddi olmayann varlıklarından oluşur. Ekonomik değeri olmakla birlikte markayı oluşturan en önemli değerdir aaslında.

Marka Belge Düzenleme
Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar