cbse results

Marka Tescil

Marka Tescil ile ilgili tüm uygulama ve işlemleri bir dizin şeklinde kısa açıklamalar ve yönlendirmeler halinde aşağıda bulabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu:
Türk Patent Enstitüsü siciline yansıması, kayıt ve kabul işlemi için fiziki olarak veya online olarak yapılan başvuru işlemi. Tescil sürecinin başlangıcı.

Marka Tescil Sorgulama:
Bir markanın tescilli olup olmadığı veya daha önce başvurusunun yapılıp yapılmadığını kontrol amaçlı yapılan araştırma işlemi.

Marka Tescil Başvuru Ücreti:
Bir marka sahibi olabilmek için marka tescili başvuru sürecinin başlangıcında ödenen ücret.

Marka Tescil Nedir

Marka Tescil Süreci:
Başvuru işlemi ile başlayıp, akabinde benzerlik araştırması ile devam eden, yayın aşaması ve yayın sonrası tescil aşamaları ile devam eden yaklaşık 8-10 aylık bir süreç.

Marka Tescil Süresi:
Bir marka başvurusunun TPE sicilinde tescil işlemi için geçen süredir.

Marka Tescil Kanunu:
Ülkemizde markalar 556 Sayılı Marka Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda ve bu kararnameye bağlı uygulama yönetmeliği doğrultusunda tescil işlemlerine tabidir.

Marka Tescil İptali:
Bir markanın başvuru aşamasında itiraz ile veya bir red gerekçesi ile geçersiz olması ya da bir markanın tescili sonrası, yenileme süresi bitiminde, dava yolu ile hükümsüz yani geçersiz kalması.

Marka Tescil Yenilemesi:
Bir markanın başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık süre bitimi sonunda, geçerliliğinin devamı amaçlı ücreti mukabilinde yapılan ve yine bir 10 yıllık süre uzatımını ifade eden yenileme işlemi.

Marka Nedir?

Marka tescili hakkında bilgi edinebilmek için öncelikle  temelde  marka  hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.  Marka denilen şey;  bir  insanın veya teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetlerini; bir başka insanın ya da teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan değerdir. Marka değeri; kişi adları, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzeri  şekilde  ifade edilebilen, basılıp  çoğaltılabilen her türlü işaret, şekildir. Marka tescili ise bu markanın gerçek veya tüzel kişinin adına tescillenmesidir.

Marka tescili, marka tescil hizmeti veren kuruluşlar tarafından yapılmakla birlikte kişiler bireysel olarak da tescil için TPE ‘ye başvurabilmektedir. Ancak tescil süreci süreci genellikle en erken dört ayda tamamlandığı için marka ile ilgili itiraz gelirse bireyler mutlaka profesyonel bir yardıma ihtiyaç duymaktadır.  Marka tescil sürecini  kısaca inceleyecek olursak; başvuru aşamasından sonra marka tescili için başvuran kişi ya da tüzel kişilik adına başvurulan gün, saat, dakika olarak kaydedilir başvuru. Yani başvuru yapıldıktan sonra kişinin, aynı marka ismiyle başvuran bir başka kişiye karşı önceliği olur. Başvuru TPE tarafından incelenir ve yayına çıkar itiraz süreci üç aylık dönemi kapsar. Tescil süreci itiraz gelmezse hemen tamamlanır üç ay sonunda ancak itirazların gelişi ve TPE’nin tekrar karar vermesinden sonra süreç  şekillenir.

Kimler Marka Tescili Yaptırabilir?

Marka tescili konusunda herhangi bir sınır yoktur. Ülkemizde marka hizmetini TPE vermektedir. Türk Patent Enstitüsü gelen marka tescil başvurularını değerlendirir. Hali hazırda benzer bir isim,sembol,şekil,ürün vs. yok ise o ürünün marka tescilini yapar. Ayrıca kurum müracaatları yaparken, sizin kim olduğunuzla ilgilenmez. Yani marka tescilini, şahıs yapabilir ya da tüzel bir kişilik olan işletme yapabilir. Müracaat esnasında T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik taşımanız gerekir.şirketler de ise vergi no üzerine marka tescili gerçekleştirilir.

Markalaşmanın  Önemi

‘’Marka kavramı’’  hem üreticiye hem de tüketiciye çeşitli yararlar sunmaktadır. Çünkü emeğini, üretimini ya da ismini marka haline getiren bir kişi diğer kişilere karşı mutlak koruma sağlamaktadır. Kimse tescilli marka üzerinde hak iddia edemez. Marka, üreticilere markanın taklitlere karşı yasal olarak korunması, mal-tüketici arasındaki iletişimde etkinlik sağlanması konularında yardımcı olurken tüketiciye ise prestij sağlar. Aynı zamanda koruma, satış garantileri, bakım olanakları gibi konularda faydalı olur. Marka, çoğu zaman tüketici için malın bir çeşit sigortası bir bakıma malın güvencesidir.Patent marka ,patent tescili,tasarım tescili hizmetlerde de durum farklı değildir.

Emek hırsızlığı günümüzün gelişen ticari ortamında kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmaktadır. Maalesef insanlar bu konuda bazen bilinçli bazen bilinçsiz olarak hareket eder ve sizin binbir emekle oluşturduğunuz  ‘’marka değerinize’’  sanki kendi geliştirmiş gibi sahip çıkar. Siz yıllar içinde bir isim haline getirdiğiniz büyüttüğünüz iş yerinizin aynı isimle başka biri tarafından çalıştırıldığını görünce ne yapardınız? İşte marka değerinin korunması burada ortaya çıkmaktadır. Bu hem yasal olarak sizin hakkınızın gasp edilmesi hem de emeğinizin bir başka kişi tarafından sömürülmesidir. Çünkü örneğin bir marketi ele alırsak yıllarca sizden mal alan, sizi tanıyan seven, mallarınızın kalitesine alışkın olan insanlar aynı isimle farklı bir yeri de sizin çalıştırdığınızı düşünebilir.Ancak buradan aldıkları mallar bozuk çıkarsa ya da satıcı ile bir problem yaşarsa müşteri ,bu sizin ticari kazancınıza marka değerinize zarar verecektir. Karşıdaki kişi sadece tabelada yazan yazıya güvenerek her zaman güvendiği yerden alışveriş yaptığını zannederek o markete girmiştir .İşte bu ve bunun gibi birçok örnek aslında marka değerinizi tescillendirerek korumanızın önemini anlatmaktadır.

‘’Marka Tescili Ne Kadar Zamanda Tamamlanır ? ‘’sorusuna cevap arayacak olursak;

Markanın tescili için yapılan başvuru ile tescil belgesinin alınması arasında geçen süre yaklaşık olarak 2 ila 4 yıl arasıdır. Ancak bu süre bazı ülkelerde 5 yıla kadar uzayabilmektedir.  Tpe başvuruları değerlendirdikten sonra resmi bekleme süresi ya da  halk arasında askı süresi olarak da bilinen itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz gelmez ise markayı tescil etmektedir. İtiraz gelirse markaya; itirazın incelenmesi gerekir. Karşı tarafın ortaya sunduğu deliller, ileri sürdüğü görüşü inceleyen Türk patent Enstitüsü kararını verir ve itiraz sahibine bunu bildirir. Fakat bu nihai bir karar değildir. İtiraz eden taraf itirazın yeniden incelenmesi için YİDK’ya (yeniden inceleme değerlendirme kurulu) başvurur. TPE tekrar detaylı bir inceleme yapar ve nihai olarak kararını verir.

Tescil Süresi Kaç Yıl Olur, Bize Ne Fayda Sağlar?

Tescil süresi kaç yıl olur, bize ne fayda sağlar diyorsak eğer bu bölümü okumakta fayda var.Marka tescilinde, tescil edilen markayı  10 (on) yıl boyunca  tescili üzerine yapılmış gerçek bir kişi veya tüzel kişi kullanır .Bu durum ülkemizde hukuki bir süreç olup hangi kişinin üzerine tescilliyse, marka artık o kişiye aittir.Her türlü kullanım hakkı saklıdır. Tescilli marka kişiye marka değerini koruma hakkı verir. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenilen şekilde yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin isteği ya da vekilinin aracılığı ile yenilenir. Yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önce yapılmalıdır. Eğer tescilli marka, yenilenme talebinde bulunulmamışsa  altı ay boyunca durur, altı ayın sonunda koruma süresi biter ve artık diğer kişi ya da kurumların markayı tesciline açık hale gelir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Ancak bu marka tescili, marka ve tüm patent işlemlerini ülkemizde yürüten kurum olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından ekstra bir ücret alınarak yapılır. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Türk Patent Enstitüsü

Ülkemizde marka tescili, tescil hizmetleri, marka patent işlemleri Türk patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Bu enstitü  24 Haziran 1994’te,Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Bu kurumun kurulması ülkemizde sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü  Türkiye teknoloji, ticaret ve sanayi alanında gelişmeye çok açık sürekli büyüyen bir ülke konumundadır ve marka tescili, patent  işlemlerinin düzene konulması ülkemiz için önemli bir adım olmuştur. Patent Enstitüsünün ülkemizde marka tescili, patent verme işlemleri, marka tescil yenileme hizmeti için aldığı hizmet bedelleri farklıdır.

Patent Nedir?

Patent ise bir çeşit şahsi mülk olarak bilinir. Satılabilir, ipotek edilebilir ve miras olarak birine kalabilir. Patent tescili ise şu şekilde olmaktadır.Patent sahibi kişi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir.  Dilediği kimselere buluşunun imal, kullanım veya satış haklarından herhangi birini devredebilir. Patentli ve tescilli olan bir markanın  değerinden,  tescil veya patent sahibinden izinsiz olarak faydalanmaya kalkışanlar mahkeme kararıyla tazminat ödemek zorunda kalırlar. Buluşların kalitesine, çeşitlerine göre patent süreleri farklı olabilir. Birçok ülkede ise bu süre marka tescil süresinden farklı olarak 16-20 yıl arasında değişir. 

Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştırması yaptırmasıdır. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni bir şeyler ekliyorsa veya onlardan büyük farklarla ayrılıyorsa bu patent başvurusunun kabul edilme olasılığını artacaktır.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar