cbse results

Marka Tescil Süreci

Marka Tescil Süreci

marka tescil süreci

Marka Tescil Süreci Nasıl İşler

Yapılan Egemark Bildirimleri:

  • Marka süreç bildirimi (ön yazı)
  • İnceleme sonuç bildirimi (bültende yayınlanma kararı)
  • Tescil kararı bildirimi
  • Yayına itiraz bildirimi (bültende yayınlanma esnasında itiraz gelirse)

Marka Tescil Süreci İşlemleri

Marka Tescil süreci marka başvurusu ile başlayıp, potansiyel markanın belge düzenleme işlemi ile son bulmaktadır. Bu süreç 2015 yılı için normal şartlarda yaklaşık 8 ay sürmektedir. Normal şartlardan kasıt marka tescil süreci içerisinde başvuruya herhangi bir itiraz gelmemesi ve marka başvurusunun Türk Patent Enstitüsü tarafından red edilmemesidir. Ofisimiz vasıtasıyla yapılan marka başvurularında marka başvurusunun red edilmesi durumu söz konusu olmaz. Bunun sebebi marka tescil başvurusu öncesinde ayrıntılı bir şekilde marka araştırması yapılması ve süreç içerisinde oluşabilecek tüm risklerin müşterilere bildirilmesi nedeniyledir. Marka tescil sürecinin ilk 3 ayında 556 Sayılı KHK nin 7. Maddesi doğrultusunda başvurusu yapılan kelime, şekil, kelime grubu ve bunların kombinasyonu olan işaretlerin tescil edilebilirliğinin irdelenmesi ile geçer. Birinci aşamayı geçen başvurular marka bülteninde yayınlanır ve önceki hak sahiplerinin itirazına açılır. Marka müracatına itiraz gelmesi durumunda bu itiraz 556 Sayılı KHK nin 8. Maddesi doğrultusunda itiraz durumu irdelenir. İtiraz kabul görebilir veya kabul görmez. Marka yayına itiraz işlemleri ofisimiz tarafından özenle takip edilir ve müşteriye bildirimi yapılır. Bülten süresi 3 aydır. Bülten süresi dışında gelen itirazlar şekli açıdan red edilir. Bu süre zarfında marka başvurusuna bir itiraz gelmemesi durumunda marka başvurusunun tescil karar yazısı ofisimize bildirilir. Tescil karar yazısında başvurusunun tescil ile sonuçlanabilmesi amaçlı harç ücreti yatırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılır. Belge harç ücretinin müşteri tarafından bize ödenmesi doğrultusunda ofisimiz marka belge sürecini tamamlama işlemini gerçekleştirir. Belge noksan tamamlama olarakta bilinen bu işlemin tebliğ tarihi sonrasında 2 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. BU işlem sonrasında Marka Tescil Belgesi yaklaşık 1 ay içerisinde ofisimize tebliğ edilir. Sonrasında ise müvekkillerimize ulaştırılır.

Marka tescil süreci ile ilgili başkaca sorularınızı ofisimize iletebilirsiniz.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar