cbse results

Marka Tescil 5N 1K

5N 1K Marka Tescili

NE

Neler marka olabilir: Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olabilir.

Marka Nedir: Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır.

Marka Kriteri Nedir: Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan “Ayırt Edici Özelliği”nin bulunması gerekliliğidir.
Marka Tescil Nedir: Marka tescili de bu işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE)  tarafından gerekli süreçler ve işlemler tamamlandıktan sonra bir belge ile koruma altına alınmasıdır.

Ne yapılır: Tescilli Marka normal bir mal ya da hizmet gibi alınabilir ve satılabilir hatta miras bırakılabilir. Ama en önemlisi ürün ve hizmetlerin sunulmasında tanıtılmasında güven içinde kullanılabilir.


NEREDEN

Marka nereden tescil edilir: Marka tescili ülkemizde TPE Türk Patent Enstitüsünde başvurusu alınan ve tescile bağlanan bir işlemdir.

İlk işlem nereden başlatılır: Marka tescil işlemlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ilk temasa geçilecek yer vekillik yapmaya yetkili bir marka ofisi olmalıdır.


NASIL

Gerekli başvuru şartlarını sağlayan, ayırt edici özelliğe sahip,  tescil olmasına engel olmayan işaretler ve ibareler için;

  1. Aşama) Sınıf belirleme
  2. Aşama) Marka araştırmasının yapılması
  3. Aşama) Marka başvuru evraklarının tamamlanması
  4. Aşama) Marka başvuru ücretinin yatırılması
  5. Aşama) Marka başvurusunun yapılması
  6. Aşama) Başvurunun TPE tarafından şekli açıdan incelenmesi
  7. Aşama) Başvurunun TPE tarafından hukuki açıdan incelenmesi
  8. Aşama) Başvurunun Bültende Yayınlanması
  9. Aşama) Başvurunun Belgeye Bağlanması
  10. Aşama) Marka Tescil Belge Ücretinin Ödenmesi ve Marka Tescil Belgesi Alınması

TPE: Türk Patent Enstitüsü


NEDEN

Neden marka tescili: Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına almalıdırlar. “Marka tescili” kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve güçlü kanuni yoldur.

Neden vekil aracılığı ile: Marka vekili daha başvuru aşamasında bilgi ve tecrübesi doğrultusunda tescil sürecinin sağlıklı sonuçlanmasını sağlar. Doğru sınıf belirleme, isim ve işaretin tescile uygunluğu ve riskleri, başvurunun şekli açıdan doğru yapılması, tescil aşamasında karşılaşılabilecek itirazların ve olumsuz kararların karşılanması gibi konularda marka sahibini doğru yönlendirir. Hak kayıplarına uğranmasını engeller.


NE ZAMAN

Ne zaman başvurulur: Marka örneği hazırlanması, gerekli vekaletnamenin alınması ve ücretin ödenmesine müteakip hemen başvurusu yapılabilir.

Ne zaman koruma sağlar: Marka tescil başvurusuyapıldığı gün ve saat itibariyle koruma sağlar.

Ne zaman tescil olur: Sağlıklı ve doğru bir şekilde tescil başvurusu yapılmış bir marka yaklaşık 10 ay sonunda tescil olur.

Ne zaman ücret ödenir: Marka tescil başvuru aşamasında ve normal şartlarda herhangi bir olumsuz durum (red durumu, başvuruya itiraz, enstitü kararlarına itiraz) olmadığı müddetçe marka tescil belgesi düzenleme aşamasında ücret ödenmektedir.

Ne zaman biter: Tescil edilmiş markanın 10 senelik geçerlilik süresi vardır. Bu 10 sene sonunda marka tescili ve kullanım hakkı dolar yenileme yapılması gerekir.

Ne zaman yaptırım uygulanır: Marka tescil olduğu andan itibaren yani marka hakkının elde edilmesine müteakip, üçüncü kişilere karşı marka sahibi tarafından yaptırımlar uygulanabilir.


KİM

Kimler başvurabilir: TC vatandaşı her kişi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan her gerçek veya tüzel kişi  ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya  fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka tescil başvurusu yapabilirler.

Kim yapar: Marka tescil başvurusunu yukarı da belirtilen vasıflara uygun her hak sahibi kendisi direk olarak ya da  Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip sicile kayıtlı resmi Marka Vekilleri hak sahibi adına tescil başvurusu yapabilir.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar