cbse results

Marka Tescil Başvuru Evrakları

Marka Tescil Başvuru Evrakları

Tüzel Kişi Başvurularında (Ltd. ve A.Ş. gibi)

1- Firmanın faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odaları, esnaf odaları veya vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
2- Marka örneği.
3- Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)

Gerçek kişi başvurularında (Şahıs firmaları, adi ortaklıklar, şahıslar gibi)

1- Başvuranın nüfus cüzdanı fotokopisi, Verig No ve Vergi Dairesi
2- Marka örneği.
3- Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar