cbse results

Marka İtiraza Karşı Görüş

Marka İtiraza Karşı Görüş

Marka tescil başvurusu yapmadan önce markayı tanımamız gerekir. Çoğu kişi patent tasarım, patent tescili, tasarım, tasarım tescili  kavramlarının birbirinden ne farkı olduğunu bilmemektedir. Bu da kişileri yanlış işlem yapmaya yönlendirir.

Marka İtiraza Karşı Görüş Konusunda Marka Vekilimizin Görüşü

Marka kavramı, işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırt etme fonksiyonuna sahip her türlü sözcük, şekil, harf veya sayıdan oluşan işaretlere verilen ad olarak açıklanabilir. Patent ve marka birbirinden ayrı şeyleri anlatmaktadır. Peki o halde patent nedir? Patent  ise yeni bir şey icat etmektir. İcat edilen ‘’şey’’ bugüne kadar aynı türde ya da sınıfta yer alan benzerlerinden farklı olmalıdır. Ülkemizde  tescil hizmetlerini Türk Patent Enstitüsü vermektedir. Patent tasarımı, patentin tescili,  tasarımın tescili de yine patent enstitüsü tarafından benzer işlemlerden geçirilerek verilir.

Başvuru Nasıl Yapılır, Başvuru için neler gerekir?

Başvuru için herhangi bir ön koşul gerekmez. Kişi olarak isim soy isim, üretici olarak ürettiğiniz ürünü yansıtan bir değer  ya da herhangi bir sınıfta herhangi bir ismi hiç kullanmasanız da tescil ettirmek için başvurabilirsiniz.

Marka tescil aşaması, başvuru süresiyle başlayan bir süreç olup Türk Patent Enstitüsü’nün tarafına yapılan isteği değerlendirerek, sonuçlandırmasıyla son bulur. Bu süreç her marka tescili için aynı süreyi kapsamaktadır. Patent tasarım, patent tescili, tasarım, tasarım tescili de yine aynı süreçleri kapsar. Bir tasarımın da tescil edilmesi çok önemlidir. Çünkü tasarım kişiye özgü bir ‘’yapı’’ olup başka kimsede olmayan bir üründür. Bu da doğal olarak kişiye bu tasarımı kullanma hakkı verir. Ancak tasarım farklı kişiler tarafından ya da farklı amaçlarla kullanılabilir. Başvuru yapılan tarih esas alınarak tescil ettirmek istediğiniz değer o andan itibaren korumaya alınır.

Eğer olumlu bir karar çıkarsa enstitüden bültende yayımlanır. Daha sonra ise marka tescilinde ikinci aşama olan askı süresidir. Üç aylık süreci kapsayan bu dönem markaya herhangi birinden itiraz gelirse diye bırakılmıştır. Kişiler bu üç aylık sürede tescilini aldıkları markaya benzer bir marka var mı eğer var ise nasıl bir hukuki koruma sağlanır bununla ilgili olarak enstitütüye itiraz ederler.

İtiraz gelirse süreç farklı işlemeye devam ederken bu üç ay sonunda itiraz gelmez ise marka tescili sağlanır. İtiraz edilirse markaya kim tarafından ve neden olduğuna bakılarak itiraz edilen kişi tarafından karşı bir görüş yazılır. Bu karşı görüş kişinin marka değerini savunmaya ve haksız bir itiraz olduğunu kanıtlamaya yöneliktir. Enstitü bu görüşleri de dikkate alarak yeniden değerlendirir ve sonuçlandırır.

Marka tescil aşamasının üçüncü aşaması ise belge noksanlarının tamamlanması aşamasıdır. Olumlu sonuçlanan marka tescili kişiye ya da vekiline bildirilir. Eğer markayı almak istiyorsa kişi tescil hizmeti karşılığında bir hizmet bedeli yatırır ve marka tescili tamamlanır.

Tescil süresi kaç yıl olur, bize ne fayda sağlar ?

Tescil süresi kaç yıl olur, bize ne fayda sağlar sorusunun cevabı ise en önemli noktayı oturur. Bir markanın tescilli olması kişiyi yaptığı işe bağlayan, güven duymasını sağlayan bir durumdur.

Çünkü tescilli bir markayı ya da tescilli marka patenti, markanın tescilli bir tasarımı, patentlerin tescili, o markanın sadece tescil edilen kişiye tahsis edildiğini gösterir.

Marka tescilinde, tescil edilen markayı  10 (on) yıl boyunca  tescili üzerine yapılmış gerçek bir kişi veya tüzel kişi kullanır .Bu durum ülkemizde hukuki bir süreç olup hangi kişinin üzerine tescilliyse, marka artık o kişiye aittir.Her türlü kullanım hakkı saklıdır. Tescilli marka kişiye marka değerini koruma hakkı verir. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenilen şekilde yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin isteği ya da vekilinin aracılığı ile yenilenir. Yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önce yapılmalıdır.

Eğer tescilli marka, yenilenme talebinde bulunulmamışsa  altı ay boyunca durur, altı ayın sonunda koruma süresi biter ve artık diğer kişi ya da kurumların markayı tesciline açık hale gelir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Ancak bu marka tescili, marka ve tüm patent işlemlerini ülkemizde yürüten kurum olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından ekstra bir ücret alınarak yapılır. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır.

Marka ile ilgili işlemler yapmak isterseniz, markanızın araştırılmasının, markanız ile ilgili bilgi almak isterseniz, marka hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz, marka patenti ya da markanın tasarımı hakkında bilgi almak, patentlerin, patent marka işlemlerinin nasıl olduğunu öğrenmek isterseniz, Bayraklı da yer alan ofisimize gelerek  tescil hizmetleri, tescilleri markanın korunması hakkında bilgi alabilirsiniz. Egemark marka tescil ofisimiz de markaya dair aradığınız herşeyi bulacaksınız.

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.

Marka başvurularının yapılmasına müteakip , Türk Patent Enstitüsü’ nün şekli ve hukuki değerlendirmesi sonrası başvurular, Resmi Marka Bültenin de yayına çıkar. Yayın süresi 556 Sayılı Marka KHK ve buna bağlı yönetmelikte belirlendiği üzere 3 aydır. Bu üç aylık yayın süresi içerisinde önceki marka sahipleri veya başvuru sahipleri daha önceden tescilli marka haklarına dayanarak marka başvurusuna yayın süresi içerisinde itiraz edebilirler.

Marka başvurusuna itiraz edilen başvuru sahibi, itiraza karşı görüş bildirebilir. Karşı görüş 556 Sayılı Marka KHK’ nin Madde 36 çerçevesinde başvuru sahibine veya vekiline tebliğ edilir. Markasına itiraz gelen başvuru sahibi vekili kanalıyla gelen itiraza karşı görüş bildirir. Karşı görüş bildirme ile ilgili 556 Sayılı Marka KHK ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte herhangi bir süre kısıtlaması olmamasına karşın itirazın incelenme safhasında karşı görüşün de değerlendirmeye alınabilmesi için 1 aylık süre içerisinde karşı görüşün bildirilmesi talep edilmektedir. Türk Patent Enstitüsü itiraz bildiriminde “İtiraz ile ilgili karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde bildirilmesi, herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir.” ifadelerini kullanmaktadır.

Her ne kadar tavsiye edilse de marka yayınına gelen itiraza karşı görüş bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yayına itiraz dilekçeleri incelendiğinde gerekçelerin abartıldığı veya benzerlik değerlendirmelerinin haliyle taraflı dile getirildiği görülmektedir. Karşı görüş işlemi itirazın değerlendirilmesi safhasında bir savunma niteliğindedir. Ya da itirazı değerlendirenin farkı bir pencereden bakması ve anti argümanların göz önünde tutulmasını da sağlar. Özellikle kötü niyetli yapıldığı iddia edilen marka itiraz gerekçeleri olduğunda, karşı görüş bildirilmesi marka seçiminin nereden yola çıkılarak yapıldığının açıklanması önem arz etmektedir.

Marka itirazlarına karşı görüş bildirme, cevap yazma ve itiraza savunma amaçlı vekillik hizmetimizden ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Marka konusunda bilgi alabileceğiniz yerler mevcuttur piyasada ancak en doğru ve güvenilir  bilgiyi bizden alacaksınız. Marka danışmanlarımız tarafından en doğru bir şekilde bilgilendireleceğinizden şüpheniz olmasın.

Marka başvurusu yapmak için Türk Patent Enstitüsüne harç yatırmak gerekir. Tek sınıflı ya da çok sınıflı olmasına göre bu harç ücreti değişmektedir. Egemark marka tescili, patent tescili konusunda başvuru yaparken de size en uygun fiyatları sunmaktadır.  Amacımız size en iyi şekilde hizmet vermektir. Piyasa da en uygun fiyatlar tarafımızdan verilmektedir
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar