cbse results

Diğer Marka Tescil İşlemleri

Diğer Marka İşlemleri

Hizmet veya ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi temsil eden marka bir anlamda müşteri ve ürün sahibinin arasındaki bir bağ olarak da kabul edilebilir. Müşteri için marka temsil ettiği hizmet ya da ürünün güvenilirliğini arttıran en temel unsurdur. Müşterilerin aradığı kalitenin göstergesidir. İnsanlar güven duydukları ve alışık oldukları markayı kalite unsuru olarak kabul edip alışık oldukları kaliteyi devam ettirmek için aynı markayı kullanmayı tercih ederler. Bu yüzden marka kavramı üreticiler için iyi ve güçlü bir imaj anlamına gelir. Güçlü bir imaj ise daha çok müşteri anlamına gelmektedir.

Bu anlamda her geçen gün daha da önemli hale gelen marka kavramı ülkemizde (bazı anlaşmalarla uluslararası alanda da) yetkili devlet kurumları gözetiminde tecil ettirilerek korunmaktadır. Türkiye’ de marka tescili işlemleri Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır.  Bu kurumun kurulmasıyla Türkiye’ de endüstriyel mülkiyet hakları anlamında büyük gelişmeler olması adına bir önüm noktası olmuştur. Ülkemiz her alanda gelişen büyüyen bir ülke olduğundan patent ve marka tescili işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılabilecek olması bu anlamda çok büyük bir adımdır. 

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NUN İŞLEYİŞİ

Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Ve Marka Kurumu başvurusu yapılan değerin marka olup olmayacağını araştırır. Bir başka deyişle marka olarak belirlenen unsurun benzerinin veya aynısının olup olmadığını araştırır. Daha önceki başvurularda bir benzerlik tespit edilirse başvuru Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından reddedilir. Türk Patent Ve Marka Kurumu marka tescili için kısmi ya da tamamen ret kararı verdiyse başvuru sahibi karara karşı haklı bir gerekçe ile itiraz edebilir. Tabi ki bu durum başvuru sahibi için maddi ve manevi zarara neden olabilir. Bu durumlarla karşılaşmamak için marka tescili sorgulamasının uzman bir marka danışmanı ile yapılması iyi olacaktır.

Eğer başvuru sonrası marka onay almışsa artık hizmet veya ürününüzü temsil eden markanız tescillenmiş olur. Böylece 10 yıl boyunca marka değeriniz koruma alındadır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Bu onar yıllık dönemler bittiğinde marka sahibi ya da vekili vasıtasıyla yenileme yapılabilir.

MARKA NE İŞE YARAR?

  • Üretilen, ortaya konan hizmet veya ürüne kimlik kazandırır. Aynı zamanda üreticiye itibar sağlar. Marka sayesinde ürünlere standart gelir.
  • Mal veya hizmetlerin taklit edilmesinin önüne geçer.
  • Kalıcılığı arttırarak satışta istikrar sağlar. Ürüne güvenilirliği arttırır.
  • Firmaların büyümesini sağlar. Marka değerinin olması firmaların ürün ve hizmetlerinin tanınmasına ve büyümesine katkıda bulunur.
  • Marka ürünleri kendi sınıfındaki benzerlerinden ayırır. 
  • Tüketici haklarını korur, müşteriye güven verdiği için memnuniyeti de arttırır.  Böylece ekonomik gücü de destekleyeceğinden markanın ve firmanın büyümesini de sağlar.
  • Yarattığınız değeri, ürününüzü, hizmeti korumanızı sağlar

Bütün bunlar düşünüldüğünde sahip olduğunuz marka değerinizin korunması firma açısından çok önemli bir husus olarak arşımıza çıkar. Marka değerinin korunması için olmazsa olmaz markanın tescil edilmesidir. Markanın tescil edilmesi yasal olarak size koruma sağlayacak markanızın taklit edilmesinin önüne geçecektir.

MARKA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Marka üzerinden ticari anlamda yapılan her değişikliğin resmi olarak Türk Patent Ve Marka Kurumu’ na bildirilmesi gerekir. Bazı durumlarda resmi iletişim kaçınılmaz olduğundan marka adına herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına adres değişikliklerinin Türk Patent Ve Marka Kurumu’ na bildirilmesi çok önemli ve gereklidir.

MARKA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Marka tescilinden sonra markada yapılacak olan unvan değişikliklerini marka sahibinin Türk Patent Ve Marka Kurumu’ na bildirmesi ve kaydettirmesi gereklidir. Yapılan değişiklikler eğer resmi olarak kaydedilmezse marka tam anlamıyla korunmuş sayılmaz.

Egemark olarak tüm bu işlemleri vekili olduğumuz tüm firmalarımızın sorun yaşamaması için yakından takip edip yürütmekteyiz.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar