cbse results

Marka Karar Kriterleri Nelerdir

Marka Karar Kriterleri Nelerdir

Türk Patent ve Marka Kurumu marka incelemesi esnasında karar birliği sağlamak adına farklı aralıklarla güncelleştirilerek belli karar kriterlerini kullanmaktadır.

Temel düzenlemeler içeren değerlendirme kriterleri her başvuru için standart kurallar içeren değerlendirmeler içermezler. Çünkü her başvuru dosyası kendi içerisinde farklılıklar içerir. Bunu göz önüne alırsak değerlendirme kriterleri temel esasları içermektedir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi içerisinde bulunan ret gerekçelerinin uygulanmasında herhangi bir sırlama mevcut değildir. Maddeler

Sloganlar:

Her türden kelime ve kelime grubu ayırt edici olması şartı ile marka olarak tescil edilebilir. Sloganın ayırt edici olması demek üzerinde kullanılacağı ürünün kalitesi ile ilgili olmaması hizmet ettiği ürün ya da hizmet için tanımlayıcı olmaması, sloganın esas unsurunun farklı bir marka ile aynı ya da benzer olmaması ayırt edicidir. Bu bağlamda günlük yaşamda bilinen kullanılan sloganlar ayırt edici olarak değerlendirilmeyecektir.

Latin karakteri haricinde başka bir karakterle yapılmış başvuruların ayırt ediciliği:

Böyle başvurular ( Çin, Japon, Arap, Kiril alfabesi, vb. ile yapılan başvurular ) ayırt edici niteliktedir ve yayınlanabilir. Başvuru yapılırken verilen dilekçede bu sembollerin anlamlarının yer alması zorunludur. Uzmanlar tarafından araştırma yapılırken latin harflerinin yer alması önemlidir. Diğer kriterlerde bir ret olmaması durumunda bu tarz başvurular yayınlanabilir niteliktedir.

Şekille beraber benzer ya da aynı ibareler:

Sözcük ve şekilden oluşan başvurularda markanın ayırt edici özelliği iibari ile yapılan değerlendirmede sözcük öncelikli unsur olacaktır.

İl isimler:

Türkiye’ deki il isimleri tek başına tescil edilemez, reddedilir. Ancak farklı anlamları olan şehir isimleri bu kapsamın dışında tutulur. Şehir isimlerinin yanına ürün ya da hizmetin ismi gelince de başvuru reddedilir. Şehir isimlerinden sonra ayırt ediciliği olan bir kelime geldiğinde bu ibareler tescil edilebilir olmaktadır.

Yabancı başkentler ve şehir isimleri:

Bu tarz isimler sadece bilinir ve tanıdık oldukları ve direk çağrışıma sebep olabilecekleri ürün veya hizmetler için başvuruda bulunulduğu zaman reddedilir bunun dışında kalan durumlarda tescil edilebilir.

Ülke isimleri:

Ülke isimleri genel ilke itibariyle üçüncü kişilere marka olarak tescillenemez.

Türk bayrağını içeren başvurular:

Türk bayrağını kanunen kullanma yetkisine sahip olan kuruluşların başvuruları haricinde kalan başvurular reddedilir.

Türkiye haritasını içeren başvurular:

Haritayı yan unsur olarak kullanan başvurular haricindeki başvurular reddedilir.

TÜRKİYE, TÜRK, TURKA, TURCA, TURC ibarelerine ilişkin değerlendirme:

Türkiye marka ismi olarak verilemez. Markanın yan unsuru olacak şekilde marka vasfı taşımadığı durumlarda marka olarak değerlendirilebilir.
TÜRKİYE, TÜRK, TURKA, TURCA, TURC anlamına gelebilecek kelimeler de marka olarak değerlendirilemez. Fakat yanına ayırt edici bir unsur aldıklarında değerlendirmeye alınacaklardır.

EURO ibarelerine ilişkin değerlendirme:

Üst taraftaki paragraf ile benzer değerlendirme yapılacaktır. Bunun yanında ‘’euro’’ ibaresinin yanına gelecek ibarenin ürün ya da hizmet için marka olma niteliği varsa başvuru yayınlanacaktır.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar