cbse results

WIPO Başvurusu

WIPO Başvurusu

Markanın kullanımından kaynaklanan haklar markanın korunma altına alınması ile mümkündür. Markanın korunma altına alınması da ilgili markanın tescil ettirilmesi ile mümkündür. Kendi ülkesinde markayı tescil ettirmek sadece o ülkede markayı koruma altına almaktadır. Eğer ki ilgili ürün ya da hizmet yurt dışında da ticari faaliyetle başlayacaksa ürünü ya da hizmeti temsil eden markanın yurt dışında da hak kaybına uğramaması açısından oldukça önemlidir. Markayı tescil ettirmek istediğiniz ülkelerde tek tek bu işlemi yapabilirsiniz ya da toplu olarak da bazı sistemlerle birçok ülkede geçerli olan tescil işlemleri de yapabilirsiniz. Yurt dışında tescil için bazı sistemler mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Madrid Protokolü sistemidir. Ülkede tescil edilmiş ya da tescil başvurusu olan markanın yurt dışı tescili için menşe ülke ofisi aracılığıyla başvurular yapılmaktadır.

Madrid protokolü tescil sistemi olarak bilinen WIPO yaklaşık 70 ülkeyi kapsayan bir sistemdir. Yapılacak bir tane tescil işlemi ile bu protokole üye olan tüm ülkelerde markanın korunması mümkündür.

Markanın uluslararası tescili için ilk olarak markanın çıkış kaynağında bir tescili ya da yapılmış olan bir tescil başvurusu olmalıdır. Uluslararası marka tescil başvurusu tescilli olduğu ya da başvurusunun bulunduğu ülke ofisi aracılığıyla WIPO’ ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) yapılmaktadır.

Uluslararası marka başvurusu Uluslararası Marka Tescil Protokolü üzerinden yapılır. Başvuruların menşe ofis aracılığıyla WIPO’ ya bildirilmesi zorunludur. Başvurular Türk Marka ve Patent Kurumu web sitesinde yer alan başvuru formu veya aşağıdaki belgelerle birlikte kuruma direk yapılabilir.

  • Başvuru talep formu
  • WIPO tarafından oluşturulan resmi form
  • Ücretin ödendiğini gösterir belge

Formlar eksiksiz ve İngilizce dilinde doldurulmalıdır.

Marka tescili için iki farklı ücret ödenmelidir. Birincisi kurum hesabına yatırılması gereken uluslararası başvurunun veya başvuru hakkındaki değerlendirme iş ve işlemlerinin WIPO’ ya bildirilmesi ikincisi ise uluslararası marka başvurusu ve diğer kullanımlar için gerekli olan İsviçre Frank’ı olarak WIPO hesabına ödenmesi gereken ücrettir.
Kuruma ödenecek olan ücret için Türk Patent Ve Marka Kurumu web sayfasına bakılabilir.

WIPO hesabına yatması gereken ücretler de WIPO internet sayfasında otomatik hesaplama aracı aracılığıyla ödenebilir.

Peki, WIPO avantajları nelerdir?

  • Markanın tescili için geçen süre bu tescil sisteminde diğerlerine göre daha uygundur. Maliyeti de daha azdır.
  • Eğer istenirse ülke eklenerek tescil kapsamı genişletilebilir.
  • Tescil edilmek istenen her ülkede ayrı ayrı işlem yapılması gerekmez. Tek bir başvuru ile üye ülkelerin hepsinde tescil geçerli olmaktadır. İşlem WIPO tarafından yürütüldüğünden işlemler karmaşık değildir. Maliyet de düşük olmaktadır.
  • Protokole Avrupa Birliği üyedir. Bu kapsamda uluslararası marka başvurusunun onaylanması halinde tescil 27 ülkede de koruma sağlamaktadır.
  • Ülkelerin herhangi birinde başvuru reddedilse dahi diğer ülkelerde başvuru süreci devam edebilmektedir.

Dezavantajları nelerdir?

  • Türkiye’de başvuru reddedildiğinde ya da tescil iptal olduğunda diğer ülkelerdeki başvuru da geçersiz hale gelmektedir.
  • Tescili istenen markanın her ülkede kullanım zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde marka hükümsüz sayılmaktadır.

Bu sistemde tescil süresi Türkiye’deki gibi 10 yıldır. İstenildiği takdirde bu süre yenilenebilir. Ödemeler başvuru sırasında yapılmalıdır. WIPO’ ya ödenene harç ücretinin yanında tescili istenen her ülke için ayrı ayrı eklenerek harç ücreti hesaplanır. WIPO’ ya ödenecek olan harç ücreti İsviçre Frank’ ı olarak ödenir. Tescil başvurusundan itibaren onay çıkana kadar geçen süre en fazla 18 aydır.

 

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar