cbse results

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka Tescil Başvurusu (Yurt içi)

Türk Patent ve Marka Kurumu Türkiye’ de marka başvurularının yapıldığı yetkili tek kurumdur. Türk Patent ve Marka Kurumu’ na kayıtlı ve yetkili marka temsilcileri vasıtası ile başvuruda bulunulabileceği gibi Türkiye’ de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından da başvuru yapılabilir. Marka başvurusu 10- 12 ayı içine alan bir sürecin ilk aşamasıdır ve marka ismi ve marka örneği bakımından geri dönüşü olmayan, dikkat edilmesi gereken bir aşamadır. Bu yüzden bu aşamanın alanında profesyonel bir danışman tarafından yürütülmesi oldukça yararlıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu marka başvurusu yapıldıktan sonra markanın alanında benzerinin olup olmadığını ve belgelerin doğruluğunu inceler. Marka başvurusu yapıldıktan sonra da marka Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun yapıldığı gün, saat, dakika itibariyle koruma altına alınır.

Kimler Marka Başvurusu Yapabilir

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde oturan ve bunu belgelendiren ya da sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerle Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ya da Paris Sözleşmesi kararları dahlinde marka başvurusuna sahip şahıslar marka başvurusu yapabilir.

Ayrıca karşılılık ilkesi gözetilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığındaki şahıslara fiilen ya da yasal olarak marka koruması hakkı tanıyan ülkelerin vatandaşlığındaki gerçek veya tüzel şahıslar da marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka Başvuru Şekli

Marka başvurusu, tescil ettirilmesi istenen marka sahibi tarafından ya da temsilcisi tarafından internet üzerinden online olarak ( e imza ile marka başvurusu) ya da elektronik ortamda veya daktilo ile yazılmış bir dilekçe ile yapılır. El yazısı ile doldurulan başvuru dilekçeleri kabul edilmez.

Marka tescil başvurusu için gerekli evraklar şunlardır

Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa;

 • Vekâletname (noter tasdiki gerekmez)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • T.C. Kimlik No
 • Logo Örneği (varsa)

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa;

 • Vekâletname (noter tasdiki gerekmez)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Logo Örneği (varsa)

Marka başvurusunda bulunacak olan şahıs veya kuruluşların öncelikle dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Tescil ettirilmesi düşünülen markanın piyasada bilinmeden, mümkünse marka sahibi tarafından kullanılmadan marka başvurusu yapılmalıdır.
 • Marka araştırması yapılmadan marka başvurusu yapılmamalıdır.
 • Kullanılmasına karar verilen markanın şirket kurulmadan önce gerekli olan incelemeler yapılarak piyasada bir benzerinin olup olmadığı araştırılmalı, sonrasında şirketin ticaret siciline kaydettirmelidir.
 • Ticaret unvanı ve marka birbirinden farklı kavramlardır. İşletmelerin birçoğu ticari unvanda kullanılan sözcük ya da sözcük grubunun marka olarak tescil ettirildiğini varsaymaktadır. Ticaret unvanının marka olarak kullanılması olağan bir durum olmakla birlikte unvanın ticaret siciline kaydedilmiş olması markanın tescilli olduğu anlamına gelmez ve marka hakkı korunmuş olmaz. Bu yüzden şirket kurulma aşamasındayken ticari unvanını aynı zamanda marka olarak kullanmaya karar verilmişse marka tescilini de yaptırmalıdır.
 • Marka başvurusunun ilk aşaması olan marka araştırması kesinlikle Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda yapılmalıdır. Bu araştırmayı özel şirketler ücretsiz olarak kendi veri tabanlarını kullanarak da yapmaktadır. Ancak bu tür araştırmaların doğru veriler elde etme hususunda eksiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda yapılmış olan marka araştırma sonucu hazırlanan rapor Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda yetkili ve kayıtlı olan bir temsilci tarafından yorumlanması ve temsilcinin önerileri oldukça önemlidir.
 • Marka başvurusu yapılırken tanınmış markalar, yabancı markalar, nitelik anlatan, dini simgeler içeren ve kamuya mal olmuş değerler içeren kelimeler seçilmemeye özen gösterilmelidir. Bir marka temsilcisiyle çalışıyorsanız temsilciniz bu konuda sizi muhakkak bilgilendirecektir.
 • Temsilci belirleme kriteri öncelikle marka değerinizi emanet edeceğiniz birlikte çalışacağınız vekilin hizmet kalitesi ve güvenilirliği olmalıdır. Ücret de belirleyici bir etken olmakla birlikte verilen hizmetin niteliğini belirlemez. Bu yüzden bir kez yapacağınız, 10 yıl boyunca marka hakkınızın korunacağını göz önünde bulundurursak, marka tescil maliyetinin markanızla ilişkili olduğunu unutulmamalısınız. Alanında uzman olmayan, hukuki süreci tam olarak bilmeyen temsilciler tarafından yürütülen bu süreçte aksaklık yaşanması kaçınılmazdır. Bu yüzden temsilci seçilirken sürecin sağlıklı ve aksaklık olmadan ilerlemesi açısından öncelikle alanında uzman, hukuki bilgiye sahip vekiller seçilmeye özen gösterilmelidir.

Egemark alanında uzman danışmanları ile tüm bu sürecin en doğru ve güvenilir şekilde ilerleyebilmesi için hizmet veren 2006’ dan beri sektörde olan ve sürekli kendini yenileyen, geliştiren bir danışmanlık şirketidir. Ofisimize gelerek ya da telefon ile alanında uzman marka danışmanlarımızdan her konuda bilgi alabilirsiniz.

Marka Tescil Maliyeti Nedir?

Marka tescili, patent tescili, tasarım tescili işlemlerini ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu gerçekleştirmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’ na başvuru harcı yatırılmaktadır. Başvuru harcı tescil edilecek markanın tek veya birden fazla sınıfta tescil edilmesine göre farklılık gösterir. Bununla birlikte bu harç tutarı her yıl güncellenmektedir. Marka tescil maliyeti tescil edilmesi talep edilen ürün ve hizmetin kapsamına göre farklılık gösterir. Egemark tescil işlemlerinizi tecrübeli ekibi ve profesyonel danışmanları ile en uygun ücrete vermektedir.

MARKA TESCİL BAŞVURUSU için tıklayınız.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar