cbse results

Kıbrıs Marka Tescil Başvurusu

Kıbrıs Marka Tescil Başvurusu

Türkiye’ de tescil edilmiş markalar sadece ülkemiz sınırları içerisinde korunmakta markanın temsil ettiği hizmet ya da ürün için kullanılan marka ülkemiz içerisinde güvenle kullanılabilmektedir.

Yurt dışında ticari faaliyet gösteren markalar eğer ticari faaliyet gösterdikleri ülkelerde markalarını tescil ettirmezlerse kullanım hakları ile ilgili çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Markanın güvenilirliği ve rahatça kullanımı için ilgili markanın ticari faaliyet gösterdiği ya da göstereceği ülkede tescil ettirilmesi markayı korumak adına oldukça önemlidir. Çünkü marka ürününüzün veya hizmetinizin temsilcisidir. İnsanların güvenle tercih ettikleri markanın başkaları tarafından kullanılması ortaya çıkan ürünün de kalitesine gölge düşürecek markayı tercih edenler için güven sarsıcı bir durum olacaktır. Bu yüzden markanızın ticari faaliyet gösterdiğiniz her yerde tescil edilmesi oldukça önemlidir.

Yurt dışında marka tescil süreci ülkeye göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden bu süreci iyi bilen ve düzgün bir şekilde yönetebilecek temsilcilerle çalışmak oldukça önemlidir. Çünkü bu sürecin doğru yönetilmesi sonucu direk etkileyen bir durumdur. Zaten uzun ve dikkat edilmesi gereken konuların yoğun olduğu bir durum olan yurtdışı marka tescil süreci doğru yönetilmezse maddi kaybın yanında zaman kaybına da yol açan bir duruma dönüşebilir. O yüzden bu süreci alanında uzman marka danışmanları ile yürütmek doğru bir tercih olacaktır.

Ülkemizin ticari faaliyetlerinin yoğun olduğu K.K.T.C. ‘ de marka tescil süreci şu şekilde ilerlemektedir.

İlgili marka için başvuru doğrudan Türkçe olarak ulusal ofise yapılmaktadır.

Başvuru için istenilen belgeler:

  • Başvuru sahibi bilgileri
  • Vekâletname,
  •  Tescili istenen markanın logo örnekleri (bütün örneklerinin arkası marka sahibi tarafından imzalanmalı, logolar fotokopi şeklinde çoğaltılmış olmamalıdır.)
  • Marka tanımı
  • Tescili talep edilen markanın ürün veya hizmet listesi
  • Teknik şartname (ortak marka başvurusu için )

K.K.T.C.’ de marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra tescili istenen marka ilgili ülke tarafından incelenmeye başlanmaktadır. Markanın tesciline dair bir durumun bulunmaması halinde tescili istenen marka 2 ay resmi bültende yayımlanır. Bu süre zarfında üçüncü kişiler tarafından tescili istenen markaya itiraz edilebilir. Eğer bu süre içerisinde tescili istenen markaya itiraz gelmezse marka tescili onaylanır. Marka tescili kesinleşerek marka tescili belgesi verilir. K.K.T.C.’ de marka tescil işlemleri sadece ticari marka tescili olarak yapılabilmekte hizmet sınıfında marka tescili yapılamamaktadır.

K.K.T.C.’ de marka tescil edildikten sonra kullanım süresi 7 yıldır. Bu sürenin biriminde yasal süre içerisinde marka tescili 14 yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Eğer ki bu süre zarfında marka tescili yenileme işlemi yapılmazsa marka tescili için tescilin bittiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yeniden ek bir ücret ödenmesi koşulu ile marka tescili yenilenebilir. Bu süre içerisinde marka tescili yenilenmezse marka geçerliliğini yitirmektedir.

Ayrıca geçerli bir sebebi olan üçüncü kişi ya da kurumlar markanın iptali için başvuruda bulunabilmektedir. K.K.T.C.’ de marka kullanım süresi 5 yıldır.

K.K.T.C.’ de marka tescili işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve maddi manevi kayıp yaşanmaması için alanında uzman ekibimizle iletişime geçmeniz yeterli.

 

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar