cbse results

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Marka haline gelen markalaşan her ürün ve hizmetin ilk ihtiyaçlarından biri ilgii markanın korunması ve kullanılması için markanın korunmasıdır. Markanın korunması ise ürünü ve hizmeti temsil eden markanın tescilinin yapılması ve patentinin alınması ile gerçekleşir. Markanın patentinin alınması demek ürünü ve hizmeti temsil eden markanın kullanım hakkından doğan tüm hak ve sorumlulukları da almak demektir. Bu durumun gerçekleşmesi için de marka tescilinin yasal yollarla yapılması gerekmektedir. Türkiye’ de marka tescili için başvuruların yapıldığı kurum Türk Patent Ve Marka Kurumu’ dur. Peki, marka tescili için yapılacak işlemlerde izlenmesi gereken yollarda süreç nasıl ilerler?

İşletmelerin ortaya koydukları hizmet ve ürettikleri ürünleri temsil eden, o işletmeyi diğer işletmelerden ayıran işaret, logo veya kelime marka olarak tanımlanabilir. Bu logo işaret veya kelimeyi yasal yollarla korunması işlemi ise marka tescili olarak tanımlanır. İşletmelerin ürününü de güvence altına alan bu durum marka korunması için de oldukça önemli bir işlemdir.

Bir ürünü ya da hizmeti temsil eden markayı tescil ettirmek markanın kullanımından doğan avantajlardan başka firmaların yararlanmasını ondan kazanç sağlanmasının önüne geçecek bir işlemdir. Markanın güvenirliğinden ve kalitesinden faydalanmak isteyen diğer işletmelerin markayı kullanmasını engelleyen marka tescili ile birçok yasal hak da elde edilmiş olur. Tescil edilen markanın tüm kullanım hakkına sahip olunduğu gibi daha sonra markayı miras bırakma, devretme, lisans verme hakkına da sahip olunur.

Bir markanın tescil süresi genellikle on yıldır. Yerine getirilmesi gereken şartlar sağlandıktan sonra marka tescil süresi uzatılabilir.

Türk Patent Ve Marka Kurumu’ na yapılacak başvuru marka sahipleri tarafından yapılabileceği gibi marka temsilcileri tarafından da yapılabilir. Marka tescili için istenen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Türk Patent Ve Marka Kurumu’ na teslim edilir. İşlemlerin düzgün bir şekilde yürümesi için belgelerin usulüne uygun bir şekilde doldurulup teslim edilmesi gerekir. Marka başvurusu 10-12 ay süren ve titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir.  Belgelerin takibi ve işlerin usulüne uygun yürütülmesi için bu işlemlerin profesyonel kişilerce yapılması yararlı olacaktır. Marka tescili başvurusu yapıldıktan hemen sonra başvuru anından geçerli olmak üzere artık marka koruma altındadır. Kurum teslim edilen evraklarda eksiklik olduğunu belirlerse bu eksikliklerin tamamlanması için ek süre verir. Bu ek süre içerisinde eksik olan evraklar tamamlanmalıdır. Eğer süre içerisinde eksik evraklar teslim edilmez ise başvuru iptal edilir.

Marka tescili işleminde gerekli evraklar

Başvurunun kişi adına yapıldığı durumlarda:

  • Vekâletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • T.C. Kimlik No
  • Logo Örneği (varsa)

Başvurunun firma adına yapıldığı durumlarda;

  • Vekâletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Logo Örneği (varsa)

Marka tescili için başvuru usulüne uygun yapıldıysa Türk Patent Ve Marka Kurumu inceleme başlatır. Eğer kurum uygun görürse marka Resmi Marka Bülteni’ nde yayınlanır. Marka tescili için başvurulan markaya itiraz gelmemesi durumunda ilgili marka için tescil işlemi tamamlanır ve sicil kaydı oluşturulur. Oluşturulan bu sicil kaydı ile birlikte Marka Tescil Belgesi başvuru sahibine teslim edilerek süreç tamamlanmış olur. 

Marka tescil süreci üzerinde titizlikle durulması, takibinin iyi yapılması gereken uzun bir süreçtir. Bu yüzden işinde uzman ve tecrübeli danışmanlarımızla sizin adınıza bütün bu işlemleri firmamız gerçekleştirebilir. Bilgi almak için ofisimize gelebilir veya telefon edebilirsiniz.

 

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar