cbse results

Şehir İsimlerinin Marka Olma Özelliği

Şehir İsimlerinin Marka Olma Özelliği

Firmaların ürettiği mal ya da ortaya koyduğu hizmetlerin karşılığı olan marka coğrafi olarak eğer bir yeri doğrudan tanımlıyorsa marka tescil başvuruları KHK’ nın 7/1 c maddesine göre reddedilir. Bu konu değerlendirmeye alınırken markanın temsil ettiği hizmet ya da ürün listesinin kapsadığı şeyler dikkate alınacak öncelikli hususlardır. Markayı temsil eden yer adı niteliğindeki işaret, logo, ya da kelimenin tescili istenen ürün ve hizmet için tanınmış, ünlü, direk bahsi geçen mal ya da hizmeti hatırlatır hale gelmiş olması ve o ürün ya da hizmet için kaynağı bildirmesi halinde yapılan başvuru bu kapsamda değerlendirmeye alınacaktır.

Peki, yer adı içeren başvurularda dikkate alınacak ana kriterler nelerdir?

Kullanılacak işaretin ya da kelimenin coğrafi bir terim olarak anlaşılıp anlaşılmaması, söz konusu ibarenin inanların zihninde ilk oluşturduğu anlam bir yer adı olup olmaması belirleyici bir unsurdur. Yer isimlerinin büyüklük küçüklük bakımından bir kritere bağlamak mümkün değildir. Çünkü küçük bir şehir de belli başlı bazı ürünlerle tanınmış olabilir. Markaya konu olan yerin büyüklüğü bazı ürünler için yerin büyüklüğüne paralel bir şekilde kaynak gösterme ihtimalini de ortaya çıkaran bir durum olabilir. Fakat coğrafi olarak kaynak bildirmeyen yer isimlerinin marka olarak kullanılması için tescili mümkün olabilmektedir.

Şehir isimleri marka olarak kullanıldığında tüketicinin aklında markanın temsil ettiği ürün ve hizmet arasında bağlantı olup olmaması, aradaki bu bağlantının tüketicinin ürün ya da hizmeti tercih ederken tüketici üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmaması önemli bir kriterdir.

Ürün ile marka arasındaki bu bağlantı ilgili malın imalat yeri, hizmetin sunulduğu yer ya da başka herhangi bir bağlantı olabilir. Tescili talep edilen yer eğer o ürün ile ünlü ise ve bağlantı doğrudan bu bağlamda kuruluyorsa markanın tescil edilmesi mümkün değildir.

Son olarak tescili istenen marka ile ürün/hizmet arasında böyle bir bağlantı yok ise sonraki zamanlarda yani gelecekte ürünün çıkış yerine ait böyle bir ilişkinin kurulma ihtimalinin olup olmaması da önemli bir kriterdir.
Tescili istenen markanın temsil ettiği mal ya da hizmetler ile markanın adını aldığı yer arasında tüketicilerin aklında henüz bir ilişki olmaması durumunda bu yer adının ilgili firmalarca ilerleyen tarihlerde ilgili malın ya da hizmetin kaynağının gösterilmesi için firma tarafından kullanılabilme olasılığı değerlendirilerek tüketicilerin aklında yer isminin bu ürünlere ilişkin coğrafi olarak kaynağını gösterebileceği olasılığının bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Gelecek yıllarda olabilecek ekonomik gelişmeler bu ihtimaller çerçevesinde değerlendirmeye alınmalıdır.
Konuyla ilgili değerlendirme yapılırken dikkate alınacak öncelikli unsur ürün ya da hizmetin niteliğidir. Mesela söz konusu ‘’ şarap, tarım ürünleri veya içecek’’ olduğu zaman yer isimleri genel olarak söz konusu ürün ya da hizmetin orada üretildiği yere göndermede bulunuyormuş gibi algılanmaktadır. Oysa bu değerlendirme yerin niteliğine göre değişen bir durumdur.

İlgili ürün ile meşhur olan yerin marka olması o yerin bu ürünle ünlü olması marka başvurusu için ayırt edici başka bir unsur bulunmaması durumunda söz konusu yerin büyüklüğü tüketiciler tarafından bilinir olup olmadığı göz önünde bulundurulmadan yapılan başvuru tanımlayıcı olarak kabul edilir.

Ürününüzü veya hizmetinizi yansıtan markanızı korumak için mutlaka tescil ettirmelisiniz. marka tescil süreci oldukça uzun ve dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu yüzden sizi ve ürününüzü temsil eden markanızı tescil ettirmek için alanında uzman danışmanlarımızdan yardım almanız bu süreci düzgün yürütebilmeniz açısından sizler için avantajlı bir durum olacaktır. Maka tescil ve patent işlemleriniz için her konuda bilgi almak için ofisimize gelebilir veya telefonla bize ulaşabilirsiniz.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar