cbse results

Marka Devir Hizmeti

Marka Devir Nasıl Yapılır

Tescilli Marka Devri: Tescil edilen markanın temsil ettiği hizmet ve malların bir bölümünün veya hepsinin başka bir işletmeye ya da kişiye devredilmesi işlemidir. Marka hakkı devir sözleşmesi yapılmasından sonra markayı devredenin malvarlığından çıkarak markayı alanın malvarlığına geçer. Marka devri tescil işlemleri sürerken de yapılabilir fakat olumsuz bir karar çıkma ihtimali olduğundan markayı devralanın hak kaybına uğramaması için tavsiye edilmez.

İşletmesini devreden kişi veya kuruluşun marka devir işlemlerini de yapması gerekmektedir. Bir işletmenin devri kullanılan markasının da devrini kapsamaktadır.

Marka devri temsil ettiği hizmet ve ürünlerin tamamı için yapılabileceği gibi mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yapılabilir. Eğer devir mal veya hizmetlerin bir kısmı için yapılmışsa kısmi olarak devredilen adına yeni bir marka dosyası açılarak devredilen mal veya hizmetler için yeni bir marka tescil belgesi ve numarası oluşturulur.

Marka Devri Hizmet İçeriği

  1. Devredilmek istenen markada haciz rehin gibi unsurların olup olmadığının belirlenmesi, benzer ya da aynı markanın olup olmadığının tespiti, hükümsüzlük durumunun incelenmesi,
  2. Noterde devir işlemi sırasında yol göstermesi açısından marka devir sözleşmesinin taslak olarak hazırlanması,
  3. Yeni hak sahibi adına devir işlemlerinin Türk Patent Enstitüsü’ ne kayıt prosedürlerinin yapılması.

Tescili yapılmış bir marka istenildiği takdirde devredebilir aynı şekilde tescillenmiş bir marka devralınabilir. Yani marka tescil edildikten sonraki 10 yıllık koruma süresi içerisinde de marka devir işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sürenin bitimini beklemek gibi bir zorunluluk yoktur.

Marka devri temsil ettiği ürün ya da hizmetlerin tamamı için veya bir kısmını dışarda bırakacak şekilde gerçekleştirilebilir. Kısmi devir yapılıyor ise devredilmeyen unsurları dışarda tutarak devir işlemi yapılır. Böyle bir durumda hem markayı devralan kişi hem de devreden kişi marka değerini farklı ürün ve hizmetler için kullanabilir. Ancak devredilen sınıfta bulunan ürün/ hizmet ile devredilmeyen kısımda bulunan ürün/ hizmet birbirine çok benzerse ve devralan kişi bu şekilde kullanmayı reddederse Türk Patent Enstitüsü devir işlemini gerçekleştirmez. Çünkü kanunlarımızda da belirtildiği gibi aynı veya çok benzer ürün/ hizmetler için aynı marka birden fazla kişi ya da kuruluş üzerine tescillenemez.

Marka devri işlemleri devir sözleşmeleri yapılarak gerçekleştirilir. Bu sözleşme aslında bir satım sözleşmesi niteliği taşır. Her satım işleminde olduğu gibi devir işlemleri de belirli bir ücretle yapılır. Bu ücretin belirlenmesi tarafların kendi aralarındaki anlaşmayla olur.

Marka devri işlemlerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da marka devir sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasıdır. Geçerlilik şartı olarak bilinen bu sözleşmenin yazılı olması zorunludur. Sözlü olarak tescilli bir markanın başka bir kişiye devredildiğinin söylenmesinin bir bağlayıcılığı ya da geçerliliği yoktur. Sözleşme yazılı ve noterden onaylı olmalıdır.

Marka devri işletme devriyle olabileceği gibi sadece marka devri olarak da gerçekleştirilebilir. Yani markayı devralan kişi söz konusu işletmeyi de almak durumunda değildir. Aynı şekilde bir işletme devredildiğinde markanın da devredilme zorunluluğu yoktur. Fakat marka devri gerçekleştirilmek istenmiyorsa bu durum sözleşmede belirtilmelidir. Aksi takdirde ticari bir işletmenin devrinde eğer aksi belirtilmemişe markanın da devredildiği kabul edilir.

Bir markanın koruma süresi tescil başvurusundan itibaren 10 yıldır. Markanın devredilmesi durumunda bu süre en baştan başlamaz. Yani bir marka 4 yıl kullanıldıktan sonra devredilmişse 6 yıl daha kullanılabilir. Bu yüzden markanın tescil süreci iyi bilinmeli, süre takip edilmeli, süre bitiminde marka devamlılığının sağlanabilmesi için yenileme işlemi yapılmalıdır.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar