cbse results

Tanınmış Marka

Tanınmış Marka

Firmalar ortaya koydukları ürün veya hizmetlerin isimleri olan markalarının halk tarafından tanınmışlığını sağlayarak ‘’özel korunan marka’’ statüsüne getirebilmektedirler. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özel korunan marka tanınmış marka düzeyinde olduğu gibi korunmaları da oldukça yüksek seviyede olmaktadır.

Markaların tanınmış marka seviyesine gelebilmesi için bazı ölçütlerin sorgulandığı sistem bulunmaktadır. Markalar tanınmış marka kriterlerini yerine getirdikleri zaman Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli belgeler tamamlanarak başvuruda bulunurlar.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na göre tanınmış marka kriterleri şunlardır:

 • Markanın tarihçesi ile ilgili ayrıntılı belgeler (markanın kullanım ve tescil süresi vb.)
 • Markanın bilinirliğinin ve kullanımının yayıldığı alan bilgisi (yurt içi ve yurt dışı tescil kapsamı)
 • Markanın temsil ettiği ürünlerin veya hizmetlerin piyasadaki yaygınlık durumu, yıllık satışını gösterir belgeler.
 • Markaya ait tanıtım promosyonların nitelikleri nelerdir? (Tanıtımın sürekliliği, tanıtımın yayıldığı yerler, ayrılan bütçe vb)
 • Reklam amacı taşımayan fakat markanın bilinirliğine katkıda bulunan etkinliklerin olup olmadığı, ( dergi, gazete, tv’ deki yayınlar, fuarlardaki ürün teşhiri gibi)
 • Markanın özgünlüğü ve ayırt edici olması,
 • Markanın tanınmışlığını ortaya koyan belgelerin mevcut olması,
 • Kamuoyunda markanın tanınmışlığı ile ilgili yapılmış çalışmalar,
 • Markanın ait olduğu firmanın özellikleri,
 • Markanın temsil ettiği ürün ya da hizmetlerle özdeşleşmiş durumda olup olmadığı,
 • Markanın ait olduğu firmanın almış olduğu çeşitli belgeler (TSE, ISO, TSEK gibi belgelerle çeşitli ödüller)
 • Markanın temsil ettiği ürün veya hizmetlerin ithalat ve ihracat durumu,
 • Markanın maddi değeri,
 • Markanın hizmet ya da ürün portföyünün genişliği,
 • Markanın tanınmışlığının ne kadar uzun süredir korunduğu,
 • Markanın taklit edilip edilmediği, markanın tanınmışlığı nedeni ile başka kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığı, eğer bu durumlar varsa bunların markaya zarar verip vermediği,

Türk Patent ve Marka Kurumu markaların tanınmışlığını yukarıdaki kriterlere göre belirlemektedir. Bu kriterlerde belirtilen maddeler için ibraz edilen belgelerle inceleme gerçekleştirilmektedir.

Tanınmış olarak kabul edilen markalar tanındığı için diğer başvuruda bulunacaklar için başka ürün ya da hizmetler için bile olsa marka başvurularının önüne geçmektedir.

Bunların yanında tanınmış markalar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından daha kapsamlı koruma sağlanmaktadır. Ayrıca tanınmış markaların hukuki açıdan daha avantajlı olabileceği bilinmektedir. Açılabilecek davalarda mahkemeleri kendi lehlerine ikna etmeleri daha kolay olacaktır.

Tanınmış markalar olası bir taklit edilme durumunda markanın maddi değeri ve markaya yapılan yatırımlar oranında tazminat talep edebileceklerdir.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar