cbse results

İngiltere Marka Tescil Başvurusu

İngiltere Marka Tescil Başvurusu

Ülkemizde tescil için başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar yalnızca Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Fakat marka sahipleri fuar, ihracat, ürünlerinin yurt dışında satılması için farklı ülkelerde bayilik vermeleri gibi farklı ticari faaliyetler için ürünlerini ya da hizmetlerini temsil eden markaları yurt dışında da tescil ettirmeleri gerekmektedir. Çünkü ürünün ya da hizmetin en büyük temsilcisi olan markanın güvenilirliği ve söz konusu markanın başkaları tarafından kullanılmasını önlemek için markanın yurt dışında da koruma altına alınması çok önemlidir.

Yurt dışında marka tescili için dört marka tescil sistemi vardır:

  • Madrid Protokolü Sistemi ( Uluslararası Marka Tescili)
  • Topluluk Marka Tescili
  • Bölgesel Marka Tescili
  • Ulusal Marka Tescili

Yurt dışında markanın tescil ettirilme süreci uzun ve kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir. Dikkatli yürütülmesi gereken bu süreç markanın tescil durumunu doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu yüzden bu sürecin düzgün bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Sizleri ürünü ya da verdiğiniz hizmeti temsil eden markanızı yurt dışında rahatça kullanılabilmesi için ticari faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde markanızın tescil edilmesi markanızın korunması açısından olukça önemlidir. Yurt dışı marka tescil sürecini takip edecek temsilcinin bu süreci doğru yönetmesi olabilecek en kısa sürede tescil işleminin gerçekleşmesi için oldukça önemlidir.

Yoğun ticari faaliyetlerde bulunduğumuz bir ülke olan İngiltere’ de marka tescil işlemleri İngilizce olarak ulusal ofise veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır.

Başvuru için belgeler:

  • Başvuru sahibi bilgileri
  • Temsilci için vekâletname
  • Tescili  istenen markanın logo örneği,
  • Tescili istenen markanın türü
  • Hangi ürün ya da hizmet için tescil istendiği (birden fazla ürün ya da hizmet için tecil istenebilir)
  • Rüçhan hakkı belgesi (Rüçhan varsa)

Marka tescil başvurusu ilgili ülkede yapıldıktan sonra Büyük Britanya Patent Ofisi tarafından detaylı inceleme yapılmaktadır. İncelemelerde tescili istenen markanın ayırt ediciliğinin olması, bir benzerinin olup olmadığı, ahlaka ve kamu düzenine uygun olması, herhangi bir ülkeye ait amblemi içerip içermediği, üçüncü kişilerin hakkını ihlal edecek bir durumun bulunup bulunmaması konuları dikkate alınmaktadır.

İngiltere Madrid protokolüne üye olan ülkeler arasında olduğu için bu sistemi için kullanılan yöntem doğrultusunda tescil işlemi tamamlanmaktadır. Madrid protokolü kapsamında yapılacak tescil işlemi yaklaşık 18- 24 ay sürebilmektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda markanın tesciline engel bir durumun olmadığı tespit edilirse tescili istenen marka 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanır e bu süre içerisinde markaya herhangi bir itiraz gelmezse marka tescili gerçekleşir.

Marka tescilinin markayı koruma süreci 10 yıldır. 10 yılın sonunda marka tescili istenirse yenilenebilir.
Yurt dışında ticari faaliyet gösteren markalar için markanın temsil ettiği ürün ya da hizmetin korunması açısından yurt dışında marka tescili oldukça önemlidir. Yurt dışında marka tescil süreci uzun ve dikkat edilmesi gereken bir süreç oluğunda marka danışmanlarının veya temsilcilerinin bu süreci titizlikle yürütmesi gerekmektedir. Farklı ülkelerde başvuru için farklı yöntemler olabileceği için marka tescil sürecini doğru bir şekilde yönetecek temsilcilerle çalışmak oldukça önemlidir. İngiltere marka tescili için alanında uzman ekibimizle çalışmak için telefonla bilgi alabilir, ofisimizde uzman marka danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

 

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar