cbse results

com.tr Almak İçin Marka Tescili

"com.tr" Alan Adı Almak İçin Marka Tescili

Teknoloji çağında yaşadığımız şu dönemlerde oldukça etkin halde kullanılan internet, hızla gelişen ve önem taşıyan bir platformdur. İnternetin her alanda bu kadar etkin olarak kullanılması ve önem taşıması şirketlerin de bu alana yatırım yapmasını neredeyse mecbur hale getirmiştir. İster kurumsal şirketler olsun ister şahsi şirketler olsun her alanda faaliyet gösteren büyük ya da küçük şirketler kendi alanlarına göre web siteleri yapmaktadırlar. Web sitesi açarken de en çok sıkıntı yaratan durum da kullanılmak istenen alan adının yani domainin önceden başkaları tarafından tescil edilmesidir.

‘’.com’’, ‘’.net’’, ‘’.org’’ uzantılar yıllık ücretleri ödendiğinde kolaylıkla herhangi özel bir şart olmaksızın tescil ettirilebilmektedir. Bu nedenle birçok kişi ya da firma kullanılabilme ihtimaline karşı kullansın ya da kullanmasın alan isimlerini ellerinde bulundurmaktadır.

Ülkemizde faaliyette bulunan şirket anlamına gelen ‘’.com.tr’’ adı kurumsal ve saygın bir uzantıdır. Önceden limited şirketi olmayan firmalar bu alan adlarını tescil edemezken artık şahıs firmaları hatta şahıslar istenilen belgeler düzenlendiğinde ‘’.com.tr’’ uzantılı alan adlarını tescil ettirebilirler.
Türk Patent Ve Marka Kurumu’ na marka vekili aracılığıyla yapılacak marka başvurusu sonrasında alınan belge ile ODTÜ (nick.tr) ‘den kısa bir süre içerisinde ‘’.com.tr’’ uzantılı alan adı tahsis edilebilir.

Markanın tescil edilme süreci yaklaşık 10 ay sürmektedir. Fakat domain adını almak için marka tescil başvurusundan hemen sonra alan adı için de başvuru yapılabilir. Marka tescil süreci tamamlanıncaya kadar da verilen alan adı firma ya da kişi adına korunmuş olur. ODTÜ’ ye verilecek belgelerden sonra 10- 15 gün içerisinde ‘’.com.tr’’ uzantılı alan adı verilmektedir.

ODTÜ tarafından verilen alan adı tescillendikten sonra ODTÜ tarafından askıya alınır. Bu duruma ‘’ Marka Askısı’’ denir. Marka Askısı süreci yaklaşık 2 yıldır. Marka tescili tamamlandıktan sonra eğer olumlu sonuç alınırsa alınan tescil belgesinin ODTÜ’ ye iletilmesi ile alan adı askıdan çıkarılır.

Marka tescil süreci içerisinde marka tesciline dair haklı itiraz gelmesi durumunda yapılan başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlanıp sonuçlanmadığı kontrol edilir. Yapılan itiraz sonucu eğer başvuru olumsuz sonuçlanmışsa askıda olan ‘’.com.tr’’ uzantılı alan adı iptal edilmektedir.

2 yıl boyunca askına kalan alan adı bu süreç içerisinde kişi ya da firmalarca aktif olarak kullanılmışsa ve 2 yıllık süre içerisinde herhangi bir itiraz gelmemişse bu sürecin ardından gelen itirazlar marka tescil başvurusu olumsuz sonuçlansa bile itiraz geçerli sayılmaz. İtirazın haklı olduğu durumlarda bile ‘’.com.tr’’ uzantılı alan adı kayıt altına alınan ilk kişide kalır.

Özet olarak; yalnızca marka tescil başvuru belgesi ile ‘’.com.tr’’ uzantılı domain tescil etmek mümkündür. Özel bir şart aranmadan herkes marka tescil başvurusunda bulunabilir ve kullanmak istediği ‘’.com.tr’’ uzantılı alan adının tescilini yaptırabilir. Bu anlamda ülkemizde domain tescilinin büyük bir hızla önem kazandığını düşünürsek kullanılmak istenilen alan adının bir an önce tescil ettirilmesi faydalı bir durum olacaktır.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar