cbse results

Markanın Aktif Kullanımının Önemi

Markanın Aktif Kullanımının Önemi

Üreticinin veya hizmet verenin mallarının ve hizmetlerinin diğer hizmet veya mallardan ayrılmasını sağlayan işaret, sayı, harf veya kelimelerin ya da temsil ettiği ürün ya da hizmeti farklı şekillerde yansıtan işaretler olarak tanımlanabilen marka tescil ettirildiklerinde benzerlerinden ayrılacak en önemli şartı yerine getirmiş sayılabilirler. Marka tescili de tescil ettirilen markanın sahibine yasal olarak kullanım hakkının yanı sıra birçok hak ve avantaj da sağlayan bir durumdur. Bahsedilen hak markanın üzerindeki her türlü kullanım yetkisinin marka sahibinde olması demektir. Geri çekme, lisans verme ya da devretme bu hakların bazılarıdır. Marka tescili bu anlamda birçok avantajı marka sahibine vermektedir. Bu haklara sahip olmak kadar onların sürekliliğini de sağlamak tescil anlamında oldukça önemlidir. Marka tescilinden doğan hakların sürekliliğini sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar vardır. Bu unsurların başında tescilin yenilenmesi gelir. Markanın tescil süresi genel itibari ile 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde marka tescilinin devam etmesi için marka tescilinin yenilenmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da markanın aktif kullanılmasıdır.

Marka tescil ettirilerek kazanılan marka hakkının kullanımı tescil süresi içindedir.  Tescil süresi dolduktan sonra belirtilen yasal süreler içerisinde marka tescili yenilenmezse markanın tescilinden doğan haklar kaybedilmiş olur. Bu yasal süre tescilin bitmesine 6 ay kala ya da bittikten 6 ay sonrasına kadar olan süredir. Bu süreler içerisinde marka tescili yenilenmezse marka hakkı sonlanmaktadır.

Marka hakkının sona ermesine neden olan bir diğer konu da marka tescilinin iptal edilmesidir. Marka tescilinin iptal edilmesi geri çekme isteğiyle olabileceği gibi 3. kişilerin iptal davası ile de olabilmektedir. Bu iptal davası yasal olarak belirtilen süreler içinde olmalıdır. Haksız rekabet, kötüye kullanım gibi gerekçelerle iptal davaları açılabilir. Bunun yanında en fazla iptal açılma nedeni markanın kullanılmamasına dayalıdır.

Bu konuda her ülkenin kendine ait kanuni uygulamaları birbirinden farklı olmakla birlikte marka tesciline karşı açılan iptal davası süresi genel anlamda markaya karşı 3yıl ile 5 yıl arasını kapsayan süre içerisinde markanın aktif kullanılmadığını öne sürerek iptal davaları açılabilir. Bu anlamda açılan davalarda markanın kullanımı sorgulanır. İlgili markanın sahibi markanın kullanıldığına dair ispatı sunamazsa marka tescilinin iptali söz konusu olur ve marka kullanım hakkı sona erer.

Markanın aktif olarak kullanılması her ülkede farklı kurallara göredir. Bu konuda her ülkenin kendine ait yöntemleri bulunmaktadır. bazı ülkelerde arka kullanımı öncesi ve sonrası kullanımı talep edilirken bazı ülkelerde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde kullanım ispatı istenmektedir.

Markanın tescil ettirilmesi gerek yurt içinde gerekse yurt içinde markanın korunması için yeterli bir şey değildir. Markanın tescilinden sonra tescilden doğan hakların kullanılması ve kullanım hakkının tehlikeye girmemesi için markanın aktif kullanımı oldukça önemlidir. Markanın iptal edilmesi için 3. Şahısların açacağı davaların önüne geçmek için veya kanuni zorunluluğa bağlı olarak markanın tescil edildikten sonra aktif kullanımı da oldukça önemli bir konudur.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar