cbse results

Marka Lisans Sözleşmeleri

Marka Lisans İşlemleri

Ülkemizde marka tescili için başvuracak kişi açısından bir sınırlandırma yoktur. İsteyen herkes marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’ na başvurabilir. Marka olarak belirlenen şey ticareti yapılan mal veya hizmet ile aynı olacak diye bir şey yoktur. Bir isim olabileceği gibi soy isim de marka olarak kullanılabilir.

Ülkemizde marka tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir ticari faaliyet, ürün ya da hizmet için kullanmasanız bile bir markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapmak için ön koşul gerekmez.

Marka tescil izmir ve Türkiye geneli işlemlerinin ilk aşaması marka sorgulamasıdır. Tescil başvurusu yapılmadan önce markanın sorgulanması gerekmektedir. Marka belirlendikten sonra yapılacak ilk iş olan marka sorgulama işlemini kendiniz yapabileceğiniz gibi alanında uzman olan firmamızdan da bu hizmeti alabiliriniz. Bu işlem aynı sınıfta yer alan diğer markalardan ayırt edilebilmeniz için çok önemli bir aşamadır. Eğer markanıza benzeyen başka bir marka değeri varsa markanız Türk Patent ve Marka Kurumu onayından geçemez.

Lisans ise markanızın kullanım hakkı olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle tescil edilmiş bir markanın farklı kişiler tarafından kiralanabileceği olarak da düşünülebilir. Tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkı üçüncü kişilere verilebilir. Lisans sözleşmeleriyle markanın tescil edildiği ürün ya da hizmetin hepsi kiralanabileceği gibi sadece belli bir kısmı da kiralanabilir.

Marka lisans sözleşmeleri iki şekilde yapılır. Birincisi inhisari lisans sözleşmesi, ikincisi inhisari olmayan lisans sözleşmesidir. Türk Patent Ve Marka Kurumu’ nda yapılacak olan tescil işlemlerinin ve iki sözleşmenin de düzenlemesini Egemark yapmaktadır. Deneyimli ekibimizle bu süreci en doğru şekilde yürütebilirsiniz.

İNHİSARİ LİSANS

Kişinin markasının bir başkası tarafından kullanacağını sözleşmesinde belirtmesi gerekir. Eğer marka sahibi hakkını saklı tutarak açıkça belirtmemişse markasını kendi kullanamayacağı gibi bir başkasına da lisans veremez. Kişi sözleşmesini markasının bir başkası tarafından kullanacağını belirterek yapmalıdır.

İNHİSARİ OLMAYAN LİSANS

İnhisari olmayan lisans sözleşmesinde lisans veren, markasını kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de lisans verebilmektedir.

Lisans sözleşmeleri markanın temsil ettiği tüm hizmet veya ürünler için olabileceği gibi bir kısmını da kapsayabilir. Bu durumun sözleşmelerde belirtilmesi gerekmektedir. Devir işlemlerinde yapıldığı gibi lisansı alınmak istenen sınıf, ürün ya da hizmet için olduğu sözleşmede belirtilmelidir. İnhisari lisans sözleşmeleri lisans verilene geniş imkân ve yetki vermektedir. Çünkü verilen lisansla ne kadar süreyle lisans verildiği, ücretinin ne kadar olduğu sözleşme ile belgelenmiştir.

Lisans veren kişi yani marka sahibi markanın korunması açısından hakları ve dava açma yetkisini elinde bulundurmaktadır. Çünkü marka tescili temsil ettiği ürün ya da hizmeti diğer kişilere karşı koruma sağlamaktadır. Marka sahibi temsil edilen ürün veya hizmetini markasını tescil ettirerek aynı sınıfta bulunan diğer ürün veya hizmete karşı markasını koruma altına almış olur ve taklit edilmesini önler. Diğer bir deyişle kimse tescilli bir marka üzerinde hak iddia edemez. Markanın tescil edilmesi üreticiyi tüketiciye karşı güvenilir hale getirirken bu durum tüketiciler açısından da bir tür garanti anlamına gelir. Bu yüzden markanın tescil edilmesi ve markanın kiralanması çok önemli bir süreçtir.

Markanın temsil ettiği ürün veya hizmetin geliştirilmesi, tanıtılması için marka sahipleri tarafından sıkça başvurulan bir yöntem olan marka lisans sözleşmeleriyle markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılması mümkün olmaktadır.  Ürünleri dünya piyasasında tanınır hale getirmek için marka sahipleri lisans sözleşmeleriyle markalarının başkaları tarafından kullanılmasına belirli bir süreliğine izin vermiş olurlar. Bu sayede tek başlarına yürütemeyecekleri ticari faaliyetleri gerçekleştirmiş olurlar. Böylece markalarını daha geniş bir kitleye yayarak finansal olarak kazanç sağlarlar. Bir anlamda markalarının kullanım hakkını lisans sözleşmeleriyle satarlar.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar