cbse results

KOSGEB Destekli Marka Tescil

KOSGEB Destekli Marka Tescil

15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği doğrultusunda Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği genel destek programlarında marka tescil ile ilgili olan programların özetini çıkarmaya çalıştık.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; 
- Patent Belgesi, 
- Faydalı Model Belgesi, 
- Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, 
- Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, 
almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile, 
- Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
  - Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.
  - Bu destek yurt içi marka tescil belgesi için yapılan başvuruları kapsamaz.
  - Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

Tanıtım Desteği
İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir 

Bu destek; 
  - Broşür, ürün kataloğu giderlerini, 
  - Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini, 
  - Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

ÖNEMLİ NOTLAR:
- Bu destek, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar