cbse results

Barkod Marka İlişkisi

Barkod Marka İlişkisi

Barkod ticari ürünlerin tanımlanması amaçlı kullanılan bir kodlama yöntemdir. Barkod sahibi olmayan ürünler, neredeyse ulusal ve uluslararası pazarlarda da artık dolaşamamaktadır. Barkod uygulanan bir veya birden fazla ürünün piyasaya arzı esnasında sonuçta bir marka ile sunulmak durumundadır. Dolayısıyla bu nokta da barkod ve marka ilişkisi başlamaktadır.

Barkod alabilmek için üretici olunmasa bile vergiye tabii olmak şartı vardır. Yani ticari teşebbüs olmak gerekir. Bu ticari teşebbüslerin ise bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı bulunmaları gerekmektedir. Nitekim ülkemizde barkod alımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) vasıtasıyla yapılabilmektedir. Ticari işletmelerin barkod alabilmesi için marka tescil belgesi istenmemektedir veya tescilli marka şartı aranmamaktadır. Ancak ticaret alanında bir ürünün satışa arzı için marka tescili gerektiği aşikardır. Buna mukabil barkod basılan hemen hemen her ürün tescilli bir marka ile satılmaktadır.

Barkod ve marka, her ikisi de ürünü tanımlamak ve diğer ürünlerden ayırmak için kullanılır. Ayrıldığı nokta ise şudur; Gıda ürünleri, tekstil ayakkabı, mobilya, dekorasyon, elektronik ürünler, ilaç ve kozmetik ürünlerinin ticari isimleri yani markaları, kimlik bilgisi olma, tüketiciye kendisini tanıtma fonksiyonu ve ürünü ayırt etme fonksiyonunu sağlamaktadır. Tabii ki hiçbir tüketici bir ürünü alırken barkoduna bakıp almamaktadır. Barkodun direk olarak değil  Uluslar arası anlamda bir okuyucu vasıtasıyla kimlik bilgisi olma özelliği vardır.
Barkod ve marka her ikisi de bir tescil süreci sonucunda elde edilmektedir.

Tescilli marka ile marka sahibi arasında ki ilişki, barkod ile barkod sahibi arasında ki ilişki ile aynıdır. Üretici kodu, ürün kodu ve diğer unsurların kombinasyonu ile oluşan dizinler, teşebbüsü ve ürününü direk olarak tanımlamakta ve teşebbüs ile bağı ortaya koymaktadır.

BARKOD BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Taahütname
2 - Bağlı bulunulan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası vb.) halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
3 – Muhasebeciden alınan ıslak kaşe onaylı olarak alacağınız son yıla ait gelir tablosu
a - Yeni kurulan firmalar için Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
b -Hiç geliri olmayan firmalar için hiç bir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu
4 - Ticaret Sicil Gazetesi Aslı.
5 - Gelir Tablosundaki brüt satışlara göre TOBB Resmi Hesaplarına yatırılması harç ücreti dekontu

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar