cbse results

Gıda Üretim İzni – Marka Tescili

Gıda üretim izni almak isteyen işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği bilgiler ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar şu şekilde özetlenebilir. 

Gıda üreten işletmelerin öncelikle İş Yeri açma ve çalışma Ruhsatı, sonrasında Gıda Sicil Belgesi (Çalışma İzni) alması gerekmektedir. Bundan sonra ki aşama da Gıda üretim izin belgesi almak için başvuru da bulunabilirler.

Gıda üretim izin belgesi başvuruları, işyerinin bulunduğu il sınırları içerisinde ki tarım il müdürlüklerine yapılır. 

Gıda üretimi yapmak isteyen şahıslar ve şirketlerin,  gıda üretim izni başvurusunda bulunurken, marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsü’ ne marka başvurusu yaptığına dair belge ibraz etmesi gerekmektedir.

Marka tescil belgesi ibra eden iş yerlerinin, marka tescil belgelerinin süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Gıda üretim izni başvurusu yapacak olan işyeri limitet veya anonim şirket gibi tüzel kişilik ise

marka başvurusunun da  şirket adına yapılmış olması istenir. Marka başvurusu şirket ortaklarından biri adına yapılmış olsa dahi şahıs marka başvuruları bu durumda kabul görmez.

Bir firmaya ait birden fazla, tescil edilmiş farklı markalar var ise ürün etiketinde bu markalara birlikte yer verilebilir. Gıda üretim izin belgesi her bir marka için ayrı ayrı düzenlenir.

Gıdalar için üretim izni başvurusu yapılırken gerekli belgeler

Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri için;

 • 1) Dilekçe
 • 2) Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
 • 3) Sorumlu yönetici ile yapılan noter onaylı sözleşme ile noter onaylı diploma örneği
 • 4) Marka tescil belgesi veya marka tescil başvurusunun yapıldığına dair başvuru belgesi
 • 5) Türk Gıda kodeksinde tanımlandığı şekliyle uygun etiket örneği
 • 6) Beyanname

Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri için;

 • 1) Dilekçe
 • 2) Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
 • 3) Sorumlu yönetici ile yapılan noter onaylı sözleşme ile noter onaylı diploma örneği
 • 4) Marka tescil belgesi veya marka tescil başvurusunun yapıldığına dair başvuru belgesi
 • 5) Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşen miktarı
 • 6) Üretim Teknolojisi, üretim akış şeması
 • 7) Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği

Yararlanılan Kaynaklar:

 • 1) http://www.kkgm.gov.tr
 • 2) http://kontrol.izmirtarim.gov.tr/
 • 3) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar