cbse results

2015 Marka Harç Ücretleri

Marka Tescil Harç Ücretleri - 2015

Türk Patent Enstitüsü tarafından 2015 yılında yapılan işlem ücret artış/azalış miktarları, artış/azalış yüzdeleri ve 2014 yılı ile 2015 yılı karşılaştırmasını görebileceğiniz bu istatistikler, TPE verilerinden yararlanılarak bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

İŞLEM

2014 HARÇ BEDELİ (TL)

2015 HARÇ BEDELİ (TL)

FARK
(TL)

ARTIŞ ORANI (%)

Tek sınıflı Marka Başvuru Ücreti

160,00

180,00

20

% 12,5

Marka Yenileme Ücreti

600,00

620,00

20

% 3,33

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ü.

900,00

930,00

30

% 3,34

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

500,00

520,00

20

% 4

Devir- Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

450,00

465,00

15,00

% 3,33

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

450,00

480,00

30

%6,66

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

320,00

330,00

10

% 3,12

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

330,00

350,00

20

%6.06

Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti

50,00

50,00

0

-

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti

20,00

20,00

0

-

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti

50,00

50,00

0

-

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

125,00

140,00

15

% 12

Marka Tescil Bel.Sureti  Düzenleme Ücreti

120,00

130,00

10,00

% 8,33

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

120,00

120,00

-

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

120,00

135,00

15

%12,5

Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti

300,00

300,00

0

-

Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

100,00

100,00

0

-

Birleşme Kayıt Ücreti

400,00

415,00

15

% 3,75

Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme Ücreti

30,00

30,00

0

-

Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

120,00

130,00

10,00

% 8,33

Madrid Protokolü ile ilgili Enstitü İçi İşlem Ücreti

225,00

235,00

10

% 4,44

Madrid Protokolü ile ilgili Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin Bildirilmesi Ücreti

150,00

150,00

0

-

Madrid Protokolü ile ilgili Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

150,00

150,00

0

-

İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

320,00

360,00

40

% 12,5

Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

480,00

540,00

60

% 12,5

Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin

160,00

180,00

20

%12,5

Bölünme Ücreti

400,00

400,00

0

-

Hataların Düzeltilmesi Üc.(Yön.24.Mad.Göre)

40,00

40,00

0

-

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar