cbse results

2014 Marka Harç Ücretleri

Marka Tescil Harç Ücretleri - 2014

Türk Patent Enstitüsü tarafından 2014 yılında yapılan işlem ücret artış/azalış miktarları, artış/azalış yüzdeleri ve 2013 yılı ile 2014 yılı karşılaştırmasını görebileceğiniz bu istatistikler, TPE verilerinden yararlanılarak bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

İŞLEM

2013 HARÇ BEDELİ (TL)

2014 HARÇ BEDELİ (TL)

FARK
(TL)

ARTIŞ ORANI (%)

Tek sınıflı Marka Başvuru Ücreti

150,00

160,00

10,00

% 6,66

Marka Yenileme Ücreti

550,00

600,00

50,00

% 9,09

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ü.

815,00

900,00

    85,00

% 10,4

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

450,00

500,00

50,00

% 11,1

Devir- Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

435,00

450,00

15,00

% 3,44

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

435,00

450,00

15,00

% 3,44

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

315,00

320,00

5,00

% 1,58

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

320,00

330,00

10,00

% 3,12

Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti

50,00

50,00

0

-

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti

20,00

20,00

0

-

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti

50,00

50,00

0

-

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

120,00

125,00

5,00

% 4,16

Marka Tescil Bel.Sureti  Düzenleme Ücreti

110,00

120,00

10,00

% 9,09

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

120,00

120,00

0

-

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

115,00

120,00

5,00

% 4,16

Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti

300,00

300,00

0

-

Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

100,00

100,00

0

-

Birleşme Kayıt Ücreti

435,00

400,00

-35,00

% -8,04

Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme Ücreti

30,00

30,00

0

-

Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

110,00

120,00

10,00

% 9,09

Madrid Protokolü ile ilgili Enstitü İçi İşlem Ücreti

220,00

225,00

5,00

% 2,27

Madrid Protokolü ile ilgili Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin Bildirilmesi Ücreti

150,00

150,00

0

-

Madrid Protokolü ile ilgili Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

150,00

150,00

0

-

İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

300,00

320,00

20

% 6,66

Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

450,00

480,00

30

% 6,66

Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin

150,00

160,00

10

% 6,66

Bölünme Ücreti

400,00

400,00

0

-

Hataların Düzeltilmesi Üc.(Yön.24.Mad.Göre)

40,00

40,00

0

-

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar