cbse results

2012 Marka Harç Ücretleri

Marka Tescil Harç Ücretleri - 2012

Türk Patent Enstitüsü tarafından 2012 yılında yapılan işlem ücret artış/azalış miktarları, artış/azalış yüzdeleri ve 2011 yılı ile 2012 yılı karşılaştırmasını görebileceğiniz bu istatistikler, TPE verilerinden yararlanılarak bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

İŞLEM

2011 HARÇ BEDELİ (TL)

2012 HARÇ BEDELİ (TL)

FARK
(TL)

ARTIŞ ORANI (%)

Tek sınıflı Marka Başvuru Ücreti

120,00

130,00

10,00

% 8,33

Marka Yenileme Ücreti

500,00

522,00

22,00

% 4,4

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ü.

750,00

779,00

29,00

% 3,87

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

400,00

418,00

18,00

% 4,5

Devir- Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

400,00

400,00

-

-

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

400,00

400,00

--

-

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

300,00

300,00

-

-

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

400,00

300,00

-100,00

-% 25,0

Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti

100,00

50,00

-50,00

-% 50,0

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti

-

10,00

10,00

% 100,0

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti

100,00

50,00

-50,00

-% 50,0

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

100,00

100,00

-

-

Marka Tescil Bel.Sureti  Düzenleme Ücreti

100,00

100,00

-

-

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

120,00

120,00

-

-

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

100,00

100,00

-

-

Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti

300,00

300,00

-

-

Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

100,00

100,00

-

-

Birleşme Kayıt Ücreti

400,00

400,00

-

-

Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme Ücreti

-

30,00

30,00

% 100,0

Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

60,00

100,00

40,00

% 66,7

Madrid Protokolü ile ilgili Enstitü İçi İşlem Ücreti

200,00

209,00

9,00

% 4,5

Madrid Protokolü ile ilgili Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin Bildirilmesi Ücreti

150,00

150,00

-

-

Madrid Protokolü ile ilgili Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

150,00

150,00

-

-

İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

240,00

260,00

20,00

% 8,33

Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

360,00

390,00

30,00

% 8,33

Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin

120,00

130,00

10,00

% 8,33

Bölünme Ücreti

400,00

400,00

-

-

Hataların Düzeltilmesi Üc.(Yön.24.Mad.Göre)

50,00

40,00

-10,00

-% 20,0

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar