cbse results

2010 Marka Harç Ücretleri

Marka Tescil Harç Ücretleri - 2011

Türk Patent Enstitüsü tarafından 2010 yılında yapılan işlem ücret artışların miktarları, artış yüzdeleri ve 2009 yılı ile 2010 yılı karşılaştırmasını görebileceğiniz bu istatistikler, TPE verilerinden yararlanılarak bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

İŞLEM

2009 HARÇ BEDELİ (TL)

2010 HARÇ BEDELİ (TL)

FARK
(TL)

ARTIŞ ORANI (%)

Tek sınıflı Marka Başvuru Ücreti

115,00

121,00

6,00

% 5,22

Marka Yenileme Ücreti

515,00

536,00

21,00

% 4,08

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ü.

750,00

779,00

29,00

% 3,87

Başvurunun Geri Çekilmesi veya sınırlandırılması

75,00

77,00

2,00

% 2,70

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

460,00

478,00

18,00

% 3,91

Devir İşlemi Kayıt Ücreti

425,00

441,00

16,00

% 3,76

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

560,00

585,00

25,00

% 4,46

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

280,00

291,00

11,00

% 3,93

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

435,00

452,00

17,00

% 3,91

Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti

105,00

107,00

2,00

% 1,90

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti

35,00

36,00

1,00

% 2,86

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti

383,00

393,00

10,00

% 2,61

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

120,00

128,00

8,00

% 6,67

Marka Tescil Bel.Sureti  Düzenleme Ücreti

120,00

126,00

6,00

% 5,00

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

125,00

128,00

3,00

% 2,40

Marka Hakkından vazgeçme ücreti

75,00

77,00

2,00

% 2,67

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

155,00

158,00

3,00

% 1,93

Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti

360,00

368,00

8,00

% 2,22

Birleşme Kayıt Ücreti

385,00

393,00

8,00

% 2,08

Teminat Gösterme Ücreti

385,00

393,00

8,00

% 2,08

Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma Ücreti

65,00

66,00

1,00

% 1,54

Marka Başvurusuna İtiraz İnceleme Ücreti

110,00

112,00

2,00

% 1,82

Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme Ücreti

30,00

31,00

1,00

% 3,33

Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

50,00

55,00

5,00

% 10,00

Madrid Protokolü ile ilgili Enstitü İçi İşlem Ücreti

220,00

275,00

55,00

% 25,00

İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

265,00

274,00

9,00

% 3,40

Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

415,00

428,00

13,00

% 3,13

Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin

220,00

228,00

8,00

% 3,64

Bölünme Ücreti

440,00

450,00

10,00

% 2,27

Hataların Düzeltilmesi Üc.(Yön.24.Mad.Göre)

90,00

92,00

2,00

% 2,22

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar