cbse results

KEP ve E-İmzalı Marka Tescil Belgesi

KEP ve E-İmzalı Marka Tescil Belgesi

05.08.2015

2015 yılı itibariyle değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda marka tescil belgesi KEP Kayıtlı e-posta yöntemi ile e-imza ‘lı bir şekilde Türk Patent Enstitüsü’ n den tarafımıza iletilmektedir. Fiziki olarak Marka Tescil Belgesi gönderilmemektedir.

Marka tescil belgeleri Türk Patent Enstitüsü tarafından e-imzalı olarak oluşturulmaktadır. Elektronik ortamda gönderilen marka tescil belgelerinin çeşitli amaçlar ile kurumlara ibrazı noktasında belgenin geçerliliği ile ilgili tereddütleri gidermek ve marka tescil belgesinin geçerliliğini kontrol etmek amaçlı Marka Tescil belgelerinin üst yazısında bulunan doğrulama kodunun sorgulama yapmak suretiyle doğrulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Doğrulama kodu müvekkilllerimize üst yazı ile birlikte iletilmektedir. Marka Tescil Belgesi doğrulama linkine buradan ulaşabilirsiniz. http://online.tpe.gov.tr/EvrakDogrulama/Default.aspx

Elektronik İmzalı Marka Tescil Belgesi gönderileri ile ilgili usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:

19/Ocak/2013 tarih ve 28533 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 13/Ocak/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’ ne uygun olarak yukarıda bilgileri verilen Gönderen tarafından ve Alıcı’ ya belirtilen tarihte usule uygun teslim edildiği ALICI tarafından beyan ve taahhüt edilir.

<< Geri

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar