cbse results

Marka Satışının Hukuki Boyutu

Marka Satışının Hukuki Boyutu

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 16 ‘ ya göre Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesi başka bir değişle satışı kanunen mümkündür.

Noterde yapılan devir sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte marka hakkı devredenin malvarlığından çıkarak devralanın malvarlığına geçer. Noter de devir işleminin yapılmasından sonra devrin Türk Patent Enstitüsü siciline kaydı yapılmalıdır.

Devir işlemi hukuki olarak marka başvurusuna da uygulanabilir.

Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.

Marka  tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni marka tescil belgesi ve marka tescil numarası verilir.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar