cbse results

2011 Patent Günleri İzmir ve Antalya

2011 Patent Günleri İzmir ve Antalya

21.12.2011

Türk Patent Enstitüsü, yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik etmek, sınai mülkiyet hakları konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, ulusal inovasyon sistemini güçlendirmek ve üniversite - sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla 2008 yılından bu yana farklı illerde düzenlediği “Patent Günleri”ni, 21 Aralık’ta İzmir’de 22 Aralık’ta da Antalya’da gerçekleştirdi.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN Antalya’da Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen etkinliğin açılışında, ülkemizde ve dünyada sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeleri, üniversitelerin sınai mülkiyet hakları üzerindeki etkisini, yerini ve önemini anlatan bir sunum yaptı.

Türk Patent Enstitüsü’nün sınai mülkiyet alanında yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Habip ASAN, Enstitüye yapılan marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret başvurularının rakamlarla kısa bir değerlendirmesini yaptı.

İzmir'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Türk Patent Enstitüsü'nü temsilen Enstitü Başkan Yardımcısı Ahmet KOÇER katıldı.

Etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilen seminerler dışında ayrıca, İzmir ve Antalya’da sınai mülkiyet alanında yaptıkları başvuru sayıları ile öne çıkan firmalar da ödüllendirildi.

Bilgilendirme seminerinden oluşan "Patent Günleri" etkinliği ile; 

• Üniversitelerin mevcut bilimsel çalışmalarını patente dönüştürerek, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayicilerin istifadesine sunabilmeleri, 
• Üniversitelerin patent haklarından etkin yararlanabilmeleri ve dünyadaki mevcut teknolojilere erişebilmeleri,
• KOBİ’lerimizin üretim sürecinde karşılaştıkları teknik problemlere çözüm bulabilmeleri, 
• KOBİ’lerimizin patent dokümanlarını kullanarak yeni fikir ürünleri geliştirebilmeleri ve ücretsiz teknoloji transferi yapabilmeleri,
• KOBİ’lerimizin teknoloji trendlerini ve rakiplerini takip edebilmeleri,
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK ve KOSGEB’in sağladığı destekler hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: http://www.turkpatent.gov.tr/

<< Geri

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar