cbse results

Ticaret Ünvanı ile Marka Farkı İlişkisi

Ticaret Ünvanı ile Marka Arasında ki Fark ve İlişki Nedir?

Ticaret Unvanı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre tescil edilmekte ve korunmaktadır. Marka olarak tescil edilmesi ile ilgili bir zorunluluk yoktur. Ancak Ticaret Ünvanı marka olarak kullanılmak istendiğinde marka tescil başvurusu yapılabilir. Aksi halde Ticaret unvanları marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmaz.

Unutulmamalıdır ki ticaret ünvanlarının alınması esnasında sicil memurlukları tarafından iltibas (karıştırılma) durumu irdelenmez. Sizin Ticaret Ünvanınıza çok benzeyen bir ticaret ünvanı başkası tarafından rahatlıkla alınılabilir. Dolayısıyla mal ve hizmetlerinizin diğer teşebbüs ve kişilerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmenin en etkili yolu ürün veya hizmetlerinizi tanımlamada kullandığınız isim ve işaretlerin veya ticaret ünvanınızın marka olarak tescil edilmesidir.
S.S.S | Gizlilik ve Şartlar