cbse results

Yurt dışında tescilli markaya İzin

Yurt dışında tescilli markaya Türkiye’de Üretim ve Stok İzni

11.03.2008

Yurt dışında tescilli bir markanın, Türkiye'de bir başkası adına tescil olması halinde, bu markayı taşıyan malları ihraç etmek amacıyla, Türkiye'de üretilmesine ve stoklanmasına imkan tanınacak. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Markalar Kanunu Tasarısı Taslağında marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna getirildi. Buna göre; yurt dışında tescilli marka sahipleri, aynı markanın Türkiye’de bir başkası adına, kendi markalarının tescilinden sonraki bir tarihte tescil edilmesi halinde, bu markayı taşıyan malları, sadece ihraç amacıyla ve Türkiye’de piyasaya sunmamak ve hak sahibine üretim ve ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmek şartlarıyla, Türkiye’de ürettirebilecek ve stoklayabilecek. Bu hükme aykırı davranan yurt dışında tescilli marka sahiplerine karşı, tescilli bir markadan doğan haklar ileri sürülebilecek.

Kaynak: http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=8424888

<< Geri

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar