cbse results

WIPO Akademi TPE'yi Ziyaret Etti

WIPO Akademi TPE' yi Ziyaret Etti

15.12.2010

Türkiye'de Fikri Mülkiyet Akademisi kurulması çalışmaları kapsamında, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO Akademi yetkililerinin ön değerlendirme raporu hazırlaması amacıyla düzenlenen toplantıda olumlu kararlar alındı.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ile yürütülen ortak projelerden biri olan “FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİ”si kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında 13-14 Aralık 2010 tarihlerinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bünyesindeki WIPO Akademiden temsilciler, Vladimir YOSSIFOV ile Isabella PIMENTEL Türk Patent Enstitüsü'nü ziyaret etti. Toplantıya, TPE yetkililerinin yanısıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman ÇELİK başkanlığındaki temsilciler de katılım sağladı. 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sınaî mülkiyet alanında son yıllarda kaydettiği gelişmelere vurgu yaparak, fikri mülkiyet alanında farklı platformlarda yürütülen; yenilikçilik, üretkenlik ve yaratıcılığı teşvik edici çalışmalara katkı sağlayacak, sınaî mülkiyet hakları alanında bilgi düzeyini artıracak tüm eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğini belirterek, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle öncelikle ulusal, ilerleyen dönemlerde de bölgesel düzeyde bir akademi kurulmasının önemine değindi.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın 1998 yılında başlattığı eğitim çalışmaları 3 temel programla devam ediyor. Bunlar uzaktan eğitim, profesyonel gelişim ve akademik enstitü programları. Bugüne kadar WIPO nezdinde 20 ulusal ve 3 bölgesel akademi çalışması tamamlandı. WIPO Gelişim Gündemi kapsamında halen 5 ülke ile yapılan değerlendirmelere, bu çalışma ile ülkemizin de dâhil edilmesi sağlandı. 

Türkiye'de Fikri Mülkiyet Akademisi kurulması çalışmaları kapsamında WIPO Akademi yetkililerinin ön değerlendirme raporu hazırlaması amacıyla düzenlenen toplantıda, ülkemiz adına olumlu sonuçlar elde edildi.

Kaynak: http://www.turkpatent.gov.tr

<< Geri

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar