cbse results

MSN Kullanıcıları ile İlgili Haber

MSN Kullanıcıları ile İlgili Haber

19.12.2008

Çeşitli haber ajanslarında dolaşan bir haberde şöyle diyor
  ;-)  simgesini kullanmak istiyorsanız artık iki kere düşünün; her an sizden para isteyebilirler. 

Bir Rus işadamı internette çok kullanılan ";-)" simgesini kendi markası olarak tescil ettirdiği ve bununla beraber :-) , :) , :-) simgelerinin de bu kapsama girdiği haberin içeriğinde yer almaktadır.

Ayrıca haberde Rusya da bu marka tescil işlemini gerçekleştiren kişinin asıl amacının reklamlarında veya logolarında herhangi bir şekilde bu gülücükleri kullanan şirketleri dava edip para kazanmak olduğu belirtilmektedir. 

Öncelikle şu bilgiyi vermekte fayda vardır. Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye de bu işaret ile ilgili herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. Rusya da veya herhangi bir başka ülkede yapılan ülkesel veya bölgesel başvuru bizim ülkemizde bu işaretin kullanımına etki etmemektedir.

Kaldı ki toplumda bir çok kişinin kullandığı artık topluma mal olmuş isim ve işaretlerin tescili yolu ile tek ele alınması çok da mümkün değildir. Ayrıca bu gülücükleri kullanan şirketleri dava edip para kazanmak amacıyla yapılan bir başvuru  556 sayılı Marka (KHK) Kanunumuzda ve doktrinde kötü niyetli olarak adlandırılır. Ülkemizde böyle bir başvuru olsa dahi bu başvurudan zarar görecek kişiler ve 3. kişilerin itiraz ve görüşleri ile bu başvurunun tescili engellenebilir.

Sonuç olarak unutulmaması gereken şudur, ülkemizde uygulanan Marka Kanunları ileri düzeydedir. Türk Patent Enstitüsü birçok ülke ofislerine nazaran üst düzeyde görevini yerine getirmektedir. Marka vekillik hizmet kalitesi ülkemizde belirli bir seviyeye gelmiştir. Bütün bunların ışığında kötü niyetli veya art niyetli yapılacak veya topluma zarar verecek herhangi bir başvurunun amacına ulaşması zor gözükmektedir.

Necati Oktay SAKARYA
Marka Vekil

<< Geri

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar