cbse results

Marka Tescil Başvuru

Marka Tescil Başvuru

Marka tescil başvurusu ile marka üzerinde ki koruma başlar. Bu korumadan kasıt aynı veya benzer marka başvurularının Türk Patent Enstitüsü tarafından resen red edilmesi demektir. Marka tescil başvuruları eğer daha önceden benzer bir marka tescil edilmediyse tescil ile sonuçlanır. Bu ayniyet ve benzerlik ise daha marka tescil başvuru yapılmadan vekil firmalar tarafından sicilden kontrol edilebilir.

Marka tescil başvurusu, marka tescil sürecinin ilk aşaması olup tescilin tamamlanması için geçecek süre içerisinde başvuru sahibine öncelik hakkı yani daha sonraki bir tarihte yapılabilecek benzer ve aynı markaları engelleme hakkı tanıyacaktır.

Marka tescil başvurusu niçin yapılmalıdır ?
Ürün ve hizmetler için kulllanılan kelime, şekil, işaret ve sloganların başkaları tarafından kullanımının engellenmesi öncelikli amaçtır. Bunun yanında tescilsiz kullanılan bir markanın başkalarına ait olma olasılığı da bulunduğundan marka tescil başvuru işlemi ile bu potansiyel risk durumu da engellenmiş olur. Markanın korunmaya değer bir emtia olmasının yanında markayı kullanan kişi ve kuruluşların markaya sahip olduğunu ispat edebilmesi yani açıklayıcı etki açısından da marka tescil başvurusu yapılmalıdır.

Marka tescil başvurusu öncesinde yapılacak değerlendirme çok önemlidir. Bu değerlendirme sadece birebir marka benzerliği açısından yapılmaz, markanın tescil edilebilirliği birçok parametrenin değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkar.
Marka tescil başvuru işlemini şahıslar veya şirketler yapabilir. Marka başvuru işlemi yapmak için vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Türkiye de ikametgahı bulunan ve ticari faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlar marka tescil başvurusu gerçekleştirebilir. Yurt dışında faaliyet gösteren işletmelerin marka tescil başvurusu yapabilmeleri için resmi vekil firma kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Marka tescil başvurusu işleminin gerçekleşmesi için bir takım evrakların tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Şirket başvurularında vergi levhası, imza sirküsü şahıs başvurularında ise nüfus cüzdan fotokopisi başvuru sahipleri tarafından iletilmelidir.

Marka tescil başvurusu sadece aynı veya benzer bir markadan dolayı  olumsuz sonuçlanmaz. Marka olabilirliği ile ilgili tanımlayıcı olmama, dini sembolleri içermeme, halkı yanıltmama, nitelik belirtmeme gibi başkaca faktörler ile de belirlenir. Bazı marka tescil başvuruları bu sebepler ile red olabilmektedir. Marka vekili firmalar vasıtasıyla yapılan marka başvurularında bu olasılık oldukça düşük olmaktadır.

Marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü ne fiziki evrak gönderme ile artık yapılmamaktadır. Başvuru işlemleri tamemen online olarak gerçekleştirilmektedir. Marka tescili başvuru yapmak isteyen teşebbüsler Türk Patent Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş vekil firmalara başvururlar. Vekil firmalar e-imza kullanılması suretiyle marka başvurusu işlemlerini online olarak hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

Marka tescil başvurusu işlemi sonrası ortaya çıkan marka numarası izlenebilirlik açısından önemlidir. Bu numara ile tüm marka süreci takip edilebilmektedir. Marka tescil başvurusu sonrası tescil süreci yaklaşık 5-6 ay kadar sürmektedir.
Marka Tescil Başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.egemark.net internet sitemizden ve 0232 441 22 02 nolu telefon numaramızdan alabilirsiniz.

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar