cbse results

35. Sınıf Uygulama Değişikliği TPE

35. Sınıf Uygulama Değişikliği TPE

01.11.2011

19.10.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Tebliği ile BİK/TPE 2007/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklikle “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” şeklinde ifade edilen 35 inci sınıfının 6 ıncı paragrafı, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “…” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). * Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz.Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda “çeşitli malların” ifadesini kullanınız.” şeklinde değiştirilmiştir. 

35 inci sınıf kapsamında, farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtilmeden ifade edilen hizmetler ile aynı ya da aynı tür olarak kabul edilmez.

Bu çerçevede BİK/TPE:2007/2 sayılı Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6 ncı paragrafında yer alan hizmet grubu; Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “…” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). * Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda “çeşitli malların” ifadesini kullanınız. şeklinde değiştirilmiştir. Bu paragrafın “…” bölümünde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adının belirtilmesi, ilgili hizmetin, mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda ise “çeşitli malların” ifadesinin kullanılması gerekmektedir. Bugüne kadar Enstitü tarafından tesciline izin verilen ve “çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulması”nı ifade eden; 
(i) “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ile “sadece belirli bir sektöre veya bazı sektörlere ait malların bir araya getirilerek sunulması”nı ifade eden örneğin;
(ii) “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için ‘tekstil’ sektörüne ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri” aynı ya da aynı türden olmayan hizmetler olarak değerlendirilecektir.

Kabul edilen bu yeni uygulamaya göre, çok sayıda farklı sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulduğu büyük ya da küçük ölçekli perakende mağazalarının sunduğu hizmetler ile sadece belirli bir sektöre veya birkaç sektöre ait malların (örneğin tekstil; veya parfümeri; veya kırtasiye) bir araya getirilerek sunulduğu büyük ya da küçük ölçekli perakende mağazalarının sunduğu hizmetler 556 sayılı KHK'nın 7/1(b) maddesi anlamında aynı türden hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir.

ÖZET VE ÖRNEKLEME
Yeni tebliğin amacı tamamen birbirinden farklı ve bağlantısı ilişkisi olmayan sektörlere yönelik olarak, genel bir sınıf olan 35. Sınıfın ilgili emtialarının gerçek amaca yönelik olarak tescilinin mümkün kılınabilmesidir.

Yeni yayınlanan tebliğe göre, aynı marka için  farklı sektörlerde ki malların bir araya getirilerek sunulmasına imkan sağlanmıştır. 
Örneğin;
XYZ  35. sınıfta tescilli iken, XYZ KONFEKSİYON “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için ‘tekstil’ sektörüne ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri”  şeklinde ki bir marka başvurusu benzer kabul edilmeyip tesciline imkan verilmiştir.

“Ahmet Civata” nalburiye perakende satıcısı ile “Ahmet Ayakkabı” ayakkabı perakende satıcısının Ahmet esaslı unsuru ile birlikte marka tesciline imkan kılınmıştır.

MEVCUT DURUMDA 35. SINIFTA TESCİLLİ MARKALARIN DURUMU
Bunun yanında yeni tebliğ bazı durumlarda bir fırsat olduğu gibi daha önceden 35. sınıfta tescilli markası bulunan müvekkilerimiz için de tescil ile koruma risklerini beraberinde getirmektedir. Daha önceden 35. sınıfta tescilli markası bulunan marka sahiplerinin Yeni tebliğe göre sektör veya mal ve mal grupları belirterek 35. sınıfta yeni marka başvurusuyapmasında koruma kapsamında boşluk bırakmamak adına fayda vardır. Çünkü tebliğ öncesinde 35. sınıfın ilgili paragrafında “çeşitli malların bir araya getirilmesi” şeklinde çok genel tabir bulunmaktadır.

<< Geri

S.S.S | Gizlilik ve Şartlar